Denne dag med Gud. kapitel 287. Fra side 290.     Fra side 290 i den engelske utgave.tilbake

Knytt Dine Følelser Til Himmelen. – 8. oktober.

”La deres hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden! Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud; når Kristus, vårt liv åpenbares, da skal og dere åpenbares med Ham i herlighet.” (Kol. 3, 2-4)

Vi trenger et videre og bredere syn på Frelseren som ”Herre og Kristus.” ”All makt” er gitt Ham, for at Han skal gi det til dem, som påstår, at de tror på Hans navn. Vi forstår ikke det halve av Hans rett til vår hyllest, lydighet og til vår voksende tro på Ham.

”Ikle dere da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål imot noen; som Kristus har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre! (Kol. 3, 12. 13)

”Men over alt dette ikle dere kjærligheten. Som er fullkommenhetens samband! La Kristi fred råde i deres hjerter, den som dere og ble kalt til i ett legeme, og vær takknemmelige! La Kristi ord bo rikelig hos dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i deres hjerter for Gud.” (Kol. 3, 14-16)

Sett deg selv under Kristi disiplin. La deg lede av Hans ord. Akt på Hans instruksjon, ”Ta Mitt åk på dere og lær av Meg! For Jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler.” (Matt. 11, 29)

Jeg bønnfaller inderlig menighetene overalt, at de gjør grundig arbeid for evigheten ved bekjennelse og avleggelse av synder. ”Ettersom Hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om Ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft.” (2. Pet. 1, 3) Ved hjelp av hvilke midler? ”Ved kunnskapen om Ham, som har kalt oss til herlighet og kraft.” ”Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.” (2. Kor. 3, 18)

Gud og Kristus er de eneste som vet, hva menneskenes sjeler har kostet. For vår skyld ble Guds Sønn fattig, for at vi gjennom Hans fattigdom kunne bli gjort rike på evige rikdommer. Hans kjærlighet er uten sidestykke. – Brev 318. 8. oktober 1907. – Til Elder O. A. Olsen. President i Den Australske Union Conference.

neste kapitel