Denne dag med Gud. kapitel 288. Fra side 291.     Fra side 291 i den engelske utgave.tilbake

Å Etterligne Mønsteret. – 9. oktober.

”Men Gud, som er rik på miskunn, har for Sin store kjærlighets skyld som Han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har Han reist oss opp fra døden sammen med Seg og satt oss i himmelen med Seg.” (Ef. 2, 4-6)

Hvor Guds Ånd er, der er det ydmykhet, tålsomhet, mildhet og langmodighet. Der er det en sjelens ømhet, en mildhet som minner om Kristus. Men disse frukter vises ikke av de ikke omvendte. Dess mer reelt behov denne gruppe har for å ydmyke seg selv for Gud, dess mindre forståelse har de for sin virkelige tilstand og jo større selvtillit samler de seg. Jo mer de påstår, at Gud leder dem, desto større myndighet opptrer de med overfor alle, som omgir dem. Jo mer umulig det er for dem å ta imot noen som helst irettesettelse, dess mer utålmodige er de, om noen sier dem imot og dess mindre føler de, at de trenger råd. I stedet for å være ydmyke og saktmodige, lett å be om noe, fulle av barmhjertighet, kjærlighet og gode frukter, er de fordringsfulle og tyranniske; i stedet for å være snar til å høre og langsom til å tale, er de langsomme til å høre og snare til å tale.

De er uvillige til å lære av noen. Temperamentet er aggressivt og heftig. Deres beslutning er bestemt og fast, og deres utseende og deres holdning uttrykker sinne. De taler og oppfører seg som om de ville ta arbeidet ut av Guds hender og selv dømme dem som de anser for å ta feil.

En sann Kristi dissipel vil forsøke å etterligne forbildet. Hans kjærlighet vil lede til perfekt lydighet. Han vil granske for å gjøre Guds vilje på jord, som den skjer i himmelen. Den som har et hjerte som ennå er besmittet av synd kan ikke være nidkjær for å gjøre gode gjerninger; og er ikke omhyggelig med å avstå fra ondt, han er ikke på vakt og kritisk overfor egne motiver og holdninger og er ikke ivrig etter å tøyle sin uregjerlige tunge; han er ikke omhyggelig med å fornekte selvet og løfte opp Kristi kors. Disse stakkars, bedratte sjeler holder ikke de første fire bud i loven, som definerer menneskets plikt overfor Gud, heller ikke holder de de siste seks bud, som definerer menneskets plikt overfor sine medmennesker.

Åndens frukter, som styrer hjertet og kontrollerer livet, er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, saktmodighet, overflod av barmhjertighet og hjertets ydmykhet. Sanne troende følger Ånden, og Guds Ånd bor i dem. – Manuskript 1. – 9. oktober 1878. – ”Menighetsvansker.”

neste kapitel