Denne dag med Gud. kapitel 29. Fra side 37.     Fra side 37 i den engelske utgave.tilbake

Den Kristnes Hvile. - 29. januar.

”Ta Mitt åk på dere og lær av meg, for Jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For Mitt åk er gagnlig og Min byrde lett” Matteus 11, 29.

Du (Addie Walling) er for meg som mitt eget barn. Jeg har, siden du var seks år gammel, utført en mors plikter for deg. Du er vevd inn i mitt liv, en del av meg, og hvis du har vanskeligheter, hvis du mangler noe, hvis du trenger penger, forventer jeg, at du kommer til meg, som om jeg hadde vært din mor.

Jeg håper, at hensikten med at adoptere dere (Addie og May Walling) som mine barn blir en realitet, - jeg håper å få oppleve dere som brukbare kvinner, Guds barn, som former karakterer for boligene, som Jesus har gått for å berede for dem, som elsker Ham. Jeg ønsker av hele mitt hjerte, at dere vil gjøre dette til deres livs mål, hensikt og streben. Karakterdannelse er det mest betydningsfulle arbeid. Det slutter ikke i dette liv, det fortsetter i livet i fremtiden. Hva dere gjør dere selv til i dette liv gjennom Kristi fortjenester og nåde vil være sikret gjennom evige tider, og jeg er ytterst ærlig, når jeg sier, at dere ikke burde streve etter en lav standard. ”Lær av Meg” sier Den Store Lærer, ” Jeg er ydmyk og saktmodig av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler.” Den fred, som Kristus gir, vil aldri medføre sorg.

Vær edru og våk i bønn. Gransk deg selv kritisk, og gjør en ærlig jobb. Vær alvorlig. Føl alltid, at Du er i Guds og de hellige englers nærhet, så at Herren kan se med tilfredshet på deg og bli æret og herliggjort ved ditt liv.

Addie, ha det som mål å bli en edel kvinne, en alvorlig kristen. Ha sannheten i ditt hjerte. Jeg ønsker, at du skal ha en overbevisning om, hvor dyrebar Kristi kjærlighet er. Hvis Jesus blir formet i ditt hjerte, herlighetens håp, vil du helt sikkert være et bilde av Kristus, når du taler om Ham; hvis Hans fred er i ditt hjerte, vil du helt sikkert uttrykke det i dine ord og i dine handlinger. Vær ærlig mot deg selv og vær ydmyk. Stå ikke forrest, når det skal tales, men vær beskjeden; ros aldri deg selv, men tenk mindre og mindre om deg selv og legg alle dine byrder på Jesus. Må Herren hjelpe deg til å oppnå evig liv.

Med stor kjærlighet, Din Tante Ellen. - Brev 92, 29. januar, 1886. Til Addie Walling, en datter av Ellen Whites niese, som EGW tok inn i sitt hjem for å la henne vokse opp der.

neste kapitel