Denne dag med Gud. kapitel 291. Fra side 294.     Fra side 294 i den engelske utgave.tilbake

Sky ikke Korset. – 12. oktober.

”Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva lodd og del har en troende med en vantro?” (2.Kor. 6, 15)

I det siste syn, som jeg har hatt, ble det vist meg, at du var engstelig for at barna dine skulle ha så mye religionsundervisning, at det ville gjøre dem enig med alle, uten at de utsatte seg for noens kritikk. - Guds Ånds tilbakeholdende innflytelse har kun hatt liten innvirkning på dem.

Når vi bekjenner oss til å være Kristi tjenere, skal vi ikke lenger tjene Verden, og da skal vi ikke være ett eller ha fellesskap med dem, som forkaster sannhetene, som vi regner for hellige. Jeg ble henvist til 1. Joh. 2, 6: ”Den som sier at han blir i Ham, han er også skyldig å vandre således som Han vandret.” ”Bli i Meg, så blir Jeg i dere! Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke dere uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene; den som blir i Meg, og Jeg i Ham, han bærer megen frukt; for uten Meg kan dere intet gjøre.” (Joh. 15, 4. 5)

Dere kan ikke vurdere dere selv ved å sammenligne dere med verden eller lytte til andres meninger. Ettersom dere har bekjent dere til å være Kristi etterfølgere, er deres eneste sikkerhet å sammenligne deres tilstand med hva den kunne ha vært, om deres kurs stadig hadde vært fremad og oppad. Deres moralske karakter passerer revy foran Gud. Dere blir veid i helligdommens vektskål, og, hvis deres åndelighet ikke svarer til godene og privilegiene, som dere har blitt tildelt, vil dere bli funnet for lette. Deres sti skulle ha vokst seg stålende og stadig mer strålende, og dere skulle ha båret megen frukt til forherligelse av Gud.

Dere er mangelfulle; slapp likevel av som om det ikke angår dere og vær vel tilfredse, som om skyen gikk foran dere på dagstid og ildstøtten om natten som tegn på Guds velbehag. Dere regner dere selv blant det utvalgte, særskilte Guds folk, likevel har dere ikke hatt noen synlige tegn eller bevis på Guds makt til å frelse til det ytterste. Dere har ikke skilt dere ut fra verden, Gud krever, at Hans folk skal være annerledes, skilt ut fra verden.

Guds folk må stadig kjempe for å opprettholde sin spesielle og hellige karakter, og under ingen forhold eller omstendigheter må Kristi kors unngås eller legges til side. Brev 9. – 12. oktober 1861. – Et personlig vitnesbyrd.

neste kapitel