Denne dag med Gud. kapitel 296. Fra side 293.     Fra side 293 i den engelske utgave.tilbake

Barnets Første Skole. – 11. oktober.

”Og alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.” Es. 54, 13.

Det er deres plikt (foreldre) å gjøre alt, som er mulig for å realisere Guds hensikt med deres barn, slik den er åpenbart i Hans Ord. Når Herren ser, at dere strever alvorlig for å frelse barnas sjeler, vil Han gi dere nåde og kraft til å sette dere i stand til å fullføre dette arbeid.

Gud har gitt Sitt folk stort lys i Sitt Ord. Men dette lys er kun en fordel for den troende, når han praktiserer sannheten, idet han renser sin sjel ved lydighet. Skal Satan alltid triumfere, fordi foreldre misrepresenterer Gud ved å følge verdslige planer, idet de unnlater å vise Kristi kraft til å rense hjertet? Hele menigheten lider, når en families barn er uregjerlige. Kristus skal komme snart. Våre skoler skal nå det høye mål: å bli avhengig av bibelske prinsipper.

Foreldre trenger en meget dypere forståelse av, hva det betyr å være lik Kristus. De trenger å se betydningen av å arbeide for deres barns frelse. Gud krever meget større helligelse av dem, enn de noensinne har vist tidligere. Hvis de ikke forandrer seg i flere retninger, vil skolen ikke oppnå det, den skulle.

Hjemmet er barnets første skole. Gud vil gjøre de foreldre ansvarlige, som ikke disiplinerer sine barn i samsvar med Hans instruksjon. Foreldre bør søke Gud alvorlig og lyde Ham ubetinget uten forbehold, og de skal kreve lydighet av sine barn. Tro ikke, at du kan forsømme dine barn, og så sikre dem en trygg fremtid ved å sende dem til menighetsskole og sabbatsskole. Gud kaller dere til å utføre det arbeid, dere har forsømt. Praktiser måtehold i alle ting og støtt opp om de lærere, som forsøker å gi deres barn en sann utdannelse.

Lyset som skinner fra Golgatas kors viser det arbeid, som Gud krever blir utført med alvor og med vaktsomhet så lenge som verden står. – Brev 134. – 11. oktober 1901. – Til Lærere og Studenter ved Healdsburg Skole.

neste kapitel