Denne dag med Gud. kapitel 298. Fra side 295.     Fra side 295 i den engelske utgave.tilbake

Den Guddommelige Foredler. – 13. oktober.

”Og Jeg vil igjen ta meg av deg og smelte ut dine slagger som med lutsalt og skille ut ditt bly.” (Es. 1, 25)

Vi vil bli prøvet i enhver henseende til alt smuss og bly er renset bort fra oss, og intet uten det rene gull er tilbake. Det er et arbeid å gjøre for deg. Du må eie en dyp ydmykhet i din sjel, og kjempe mot deg selv og en vilje, som ikke er overgitt til Gud, ellers vil du helt sikkert bli bergtatt av fienden.

Noen som elsker å høre og fortelle nyheter har såret deg og skadet deg, og i ditt sinn har du dadlet dem, som ikke har fortjent å bli dadlet og du har vært mistenksom overfor dem, som du trygt kunne ha hatt tillit til. - Når du inntar den holdning, du skulle ha hatt, vil ditt hjerte bli sterkt knyttet til dine brødre og søstere, og deres hjerter vil bli knyttet til deg; men du har skilt deg fra dine brødre og skylden finner du hos deg selv. Du er ikke villig til å bli veiledet og instruert. Mørke og skyer samles omkring deg. Satan vil ha tak i deg for å sikte deg som hvete. Han våker spent for å se, om du faller, så at han kan få hovere over deg.

Gud kaller sin menighet til å skille seg mer ut fra verden i klesveien, enn du hadde tenkt. Gud underviser stadig sitt folk om å fly hovmod på grunn av utseende, kjærlighet til selvet, men du motarbeider Guds Ånd direkte i denne sak, idet du vandrer i mørke og plasserer deg selv på fiendens kampplass.

Jeg så, at Gud elsker deg. Den gode hyrde har ømt sørget for deg og bevart deg midt blant dine prøvelser og mentale lidelser, likevel må du oppgi din vilje og din egen vurdering og være villig til å bli undervist. Ingen, enn ikke een kan gå alene til himmelen. Gud har et folk, som Han leder, opplyser og instruerer. De skal være underkastet hverandre. Hvis noen prøver å gå alene, uavhengig, mot himmelen, vil han finne, at han har valgt feil sti, som ikke vil føre ham til livet.

Jeg har forsøkt å skrive om denne sak som den ble framstilt for meg. Måtte du skjønne, at dette er virkeligheten, er min bønn. Gjør et sikkert og grundig arbeid for evigheten. – Brev 19. – 13. oktober 1861. Et personlig vitnesbyrd.

neste kapitel