Denne dag med Gud. kapitel 3. Fra side 11.     Fra side 11 i den engelske utgave.tilbake

Neste dør fører oss til himmelen. - 3. januar

”For der hvor 2 eller 3 er samlet i Mitt Navn, der er Jeg midt iblant dem.” Matt. 18, 20.

Arbeid, våk og bed for sjelene, som de, som må gjøre regnskap. Prøv dette år det helsemiddel, som Herren har ordinert til oss mot det onde. La enhver gjøre det, som Herren krever av ham, idet han ser hen til Jesus, som eier enhver sjel.

La små grupper samles om kvelden eller tidlig på morgenen for selv å studere sine Bibler. La dem ha en bønnestund, så de kan bli styrket, opplyst og helliget (innviet) av Den Hellige Ånd. Hvis du vil gjøre dette, vil det komme en stor velsignelse fra Ham, som viet hele Sitt liv til tjeneste, Han som frelste deg ved Sitt eget liv. Du må ha Åndens kraft, ellers kan du ikke bli en seirvinner. Hvilke vitnesbyrd ville du ikke kunne bære frem om de guddommelige kjærlighetsbånd du ved Guds hjelp har knyttet til dine medarbeidere i disse verdifulle stunder, når dere har søkt Guds velsignelse sammen. La enhver fortelle sin erfaring med enkle ord.

Enhver troendes arbeid er aggressiv. Det er en daglig kamp. Kristus sier: ”Dere er mine vitner” Es. 43, 10. Tenk det; tal det; gjør det. – Himmelen er å finne gjennom nærmeste dør. Åpn døren mot himmelen og luk døren mot jorden. Ønsker du å lytte til Hans stemme og åpne hjertets dør mot himmelen og lukke døren mot jorden? Vil du lytte til Jesu stemme og åpne hjertets dør for Ham? Vil du elske Ham, som ga Sitt liv for deg?

La små grupper møtes for å studere Skriftene sammen. Du vil ikke gå glip av noe ved å gjøre dette, men du vil vinne en masse. Guds engler vil være midt iblant dere, og idet dere gjør dere til gode med Livets brød, vil dere få åndelige sener og muskler. Dere vil ernære dere, som det var før, av Livets tre. Det er den eneste måte, vi kan beholde vår integritet på. Brorskap til Jesus Kristus vil sikre en ytterst dyrebar belønning. La hver sjel streve for å nå det evige liv, anerkjenne Kristus i ord og i ånd. Han har garantert oss i Sitt Ord, at Han med glede av hjertet og med fryd vil vedkjenne Seg deg og meg for Sin Himmelske Fader. Matt. 10, 32. Er dette ikke verd å kjempe for? Gjør alt du kan for personlig å være tro mot prinsippene, praktiser fromhet og renhet i enhver fase av ditt liv; og du vil få se Hans herlighet. - Brev 2. 3. jan. 1900, til bror og søster Sisley.

neste kapitel