Denne dag med Gud. kapitel 30. Fra side 38.     Fra side 38 i den engelske utgave.tilbake

Din Sak Er Ikke Håpløs. - 30. januar.

”Det er disse Jeg ser nådig til: de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for Mitt Ord. Es. 66, 2.

Du er blitt fremstilt for meg som en, som er i tvil og i fortvilelse. Kristus sa om deg som han sa til Peter: ”Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. Men Jeg bad for deg, at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre.” (Luk. 22, 31. 32) Jeg bringer deg gode nyheter; Jesus elsker deg, det har stormet voldsomt omkring deg, men din tro har ikke sviktet. - Satan har forsøkt å få deg til å tro, at din tro var forgjeves. - Se og lev. Kom til Kristus akkurat som du er. Velg Ham som din personlige frelser.

Du har gjort feil, men ikke med vilje; du ble dratt av sted av fristelse. Ditt sinn ble forgiftet, fordi du var i besittelse av en stor mengde penger og det ødela din dømmekraft. Du forsto ikke, hvordan midler skal anvendes med visdom til Guds ære. Likevel har du investert midler i Hans tjeneste, der de vil bli brukt til Hans ære. Min bror, selv om du ikke har vist all den visdom, som du kunne og skulle ha gjort, aksepterer Gud alt du har gjort, for du hadde et ønske om å fremme Hans ære.

Disse ord ble presentert for meg til deg: ”Derfor måtte Han i et og alt bli sine brødre lik, så Han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder.” (Hebr. 2, 17), gjennom forsoningen. Den angrende synder skal tro på Kristus som sin personlige frelser. Det er hans eneste håp. Han må gripe tak i Kristi blods fortjenester, idet han presenterer Kristus, den korsfestede og oppstandne Frelser, som den, som har gjort ham (den angrende synder) verdifull. Kristus har forært ham Sin fortjeneste. Ved at Kristus ofrede Seg selv, den uskyldige for den skyldige, blir enhver hindring fjernet, og Guds tilgiende kjærlighet flyter frem i rike strømmer av barmhjertighet til falne mennesker.

Kom til Jesus nu, mens det ennå er dag. Opplevelsen, som du har hatt vil vise seg å være av høyeste verdi for deg, når du forener deg med Kristus under Hans åk. Du har frydet deg i sannheten, du har trodd på sannheten, og du tror stadigvekk med håp imot håp, fordi Den Hellige Ånd arbeider med deg.

Du har gjort dine veier krokede på grunn av fristelser. Men stå djevelen imot, så vil han fly fra deg; dra nær til Gud, og Han vil dra nær til deg. - Brev 91. 30. januar, 1895, til en velhavende SDA forretningsmann.

neste kapitel