Denne dag med Gud. kapitel 300. Fra side 304.     Fra side 304 i den engelske utgave.tilbake

Tvil Ikke. – 22. oktober.

”Gled dere i Herren alltid! Atter vil jeg si: gled dere!” (Fil. 4, 4)

Enhver som har del i en eller annen gren i Herrens verk har det privilegium å vite, at hans synder er tilgitt, og at han kan glede seg i forsikringen om et høyere liv i palassene der oppe. Dette håp er mer dyrebart enn sølv eller gull eller edle steiner. Hold alltid dette håp levende og prøv å dele det med andre. Ved kunnskapen om, at Guds smil hviler på deg, vil ditt hjerte fylles med glede og fred.

Leg merke til Kristi nådige invitasjon til deg; ”Kom til Meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile! Ta Mitt åk på dere og lær av Meg! For jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler. For Mitt åk er gagnlig og Min byrde lett.” (Matt. 11. 28-30)

La alle søke den hvile, som Kristus har lovt. Dere skal åpenbare sannheten i Hans ord for verden. Dere må vise, at det er ekte lykke i å bære Kristi åk.

Vanær ikke Gud ved å tvile på Hans Ord. Fordi dere tror på Ham, vil Han samarbeide med dere i deres anstrengelser, og i forening med Ham, kan dere gjøre en akseptabel jobb. Gjennom den rettferdighet som Han gir, kan dere unnfly fordervelsen i verden, som kommer av lysten.

”Gled dere i Herren alltid! Atter vil jeg si: Gled dere!” (Fil. 4, 4) Åh, om vi kunne høre mer av Guds pris fra takknemmelige hjerter. Vi trenger kristne, som alltid lever i solskinnet, som under alle forhold kan prise Herren. Hvordan er det mulig for oss å være ulykkelige, når håpet og forsikringen, som Kristus har lovt oss, bor i våre hjerter?

Ingen kristen kan finne noen unnskyldning for eller kan rettferdiggjøre en utilfreds holdning. Gi aldri inntrykk av, at dere er skuffet over den vei, Kristus har merket opp til dere.

Våre karakterer skal dannes i Kristi bilde. I handling og i sannhet skal vi formes og forbedres etter Guds lov. Da kan Han bruke oss til å synliggjøre de velsignelser, som kommer av å adlyde Hans Ords prinsipper. Himmelens Konge står parat til å vedkjenne Seg den mest ydmyke sjel, som tjener Ham. Brev 299. – 22. oktober 1905. Til Hjelperne ved Paradise Valley Sanatarium.

neste kapitel