Denne dag med Gud. kapitel 301. Fra side 305.     Fra side 305 i den engelske utgave.tilbake

Hva Kan Vi Gjøre Med Depresjon? – 23. oktober.

”Hvorfor er du nedbøyd min sjel, og hvorfor bruser du i meg? Bi etter Gud! For jeg skal ennå prise Ham, mitt åsyns frelse og min Gud.” (Sal 43, 5)

Om natten talte jeg med deg. Jeg holdt på å si til deg: ” Gi ikke plass for nedtrykthet, men ønsk Den Hellige Ånds trøstende innflytelse velkommen i ditt hjerte for å berolige deg og gi deg fred.”

Jeg ber om, at Herren vil åpenbare Seg for deg som en personlig Trøster. Sjelens øyne må holdes åpne, for å gjenkjenne vår Himmelske Fars store barmhjertighet. Jesus er et klart og strålende lys. La Ham reflektere Sine klare stråler inn i hjertet og sinnet. Glem ikke å takke. ”Den, som ofrer takksigelse, ærer Meg” (Sal. 50, 23) Se hen til Ham, og legg alle dine behov frem for Ham. Er noe for vanskelig for Gud? Han er Den Store Lege. Han kan lege sjel og legeme, og Han ønsker, at du skal ta tak i Ham i tro. Han forstår dine behov og din sak fullt ut. Han er en meget nær hjelp på hvilket som helst tidspunkt og ved hvilket som helst behov. Og det behager Ham, at vi viser vår takknemmelighet til Ham.

Kristus er Verdens lys. ”Men for dere som frykter Mitt navn skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut av fjøset.” (Mal. 4, 2) La lyset fra Hans fred skinne inn i din sjel. Han føler øm omsorg for deg, og du burde prise Ham med hjerte, sjel og stemme. Du kan behage Ham ved å vise en glad og positiv ånd. La ingen motløshetens eller utilfredshetens sky skjule solskinnet fra Hans nærhet for deg.

Det er ved å gjenkjenne Hans lys, at du vil seire. Du kan vokse i tro ved å trene din stemme til å uttrykke Guds pris. Det hjerte, som vedkjenner seg Ham, har fått dette løfte: ”Jeg er Davids Rotskudd og ætt, Den Klare og Strålende Morgenstjerne.” (Åp. 22, 16)

Hvis du ønsker å vinne dyrekjøpte seire, løft ditt ansikt mot det lys, som kommer fra Rettferdighetens Sol. Tal håp og tro og bring takk til Gud. Vær glad, full av håp i Kristus. Lær deg selv å prise Gud. Dette er et kraftig legemiddel mot sjelens og legemets sykdommer. ”Vent på Gud! For enda engang skal jeg takke Ham, min Frelser og min Gud.” ”For jeg skal ennå prise Ham, mitt åsyns frelse og min Gud.” (Sal. 42, 12; 43, 5) Brev 322. – 23. oktober 1906. – Til hustruen til en menighetsleder i Australia.

neste kapitel