Denne dag med Gud. kapitel 302. Fra side 306.     Fra side 306 i den engelske utgave.tilbake

Få Selvet ut av Syne. – 24. oktober.

”Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet, at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn, og et prøvet sinn håp.” (Rom. 5, 3.4)

Erfaringen vunnet i prøvelsens og lidelsens ild er mer verdt enn ubehaget og den smertefulle erfaring, det altsammen har kostet. De bønner, du sendte opp i din ensomhet, i din svekkede tilstand og din prøvelse, besvarte Gud ved å gi deg kraft til å tåle altsammen. Du hadde ikke klare og korrekte synspunkter angående dine brødre, heller ikke så du deg selv i det korrekte lys. Men Han har vært virksom for å besvare de bønner, du har sendt opp til Ham i din nød, og ved Sitt forsyns styrelse har Han frelst deg og har herliggjort Sitt eget navn.

I din uvitenhet om deg selv, bad du om ting, som ikke var til beste for deg. Gud hører dine alvorlige, oppriktige bønner, men velsignelsen, du fikk, ble noe helt annet, enn du ventet. Gud ønsket i Sitt forsyn å plassere deg i mer direkte forbindelse med Sin menighet, for at din selvtillit skulle bli mindre og din tillit til andre, som Gud leder til å utvide Sin gjerning, skulle bli større.

Det er Gud, som har ført deg gjennom vanskeligheter. Hans hensikt var, at prøvelsen skulle frembringe tålmodighet, og tålmod erfaring, og erfaring håp. Prøvelsene, Han tillot å komme over deg, skulle gjennom praksis gi deg erfaring med de fredsbringende rettferdighetsfrukter.

Gud ville lede deg gjennom smerter og prøver, så du kunne få mer fullkommen tro og tillit til Ham, og være mindre opptatt av din egen oppfatning. Det er lettere for deg å tåle motgang enn fremgang. Jehovas altseende øye oppdaget mye avfall i deg, men du regnet det selv for gull og alt for verdifullt til å kaste bort. Fiendens makt over deg har til tider vært direkte og meget sterk.

Din vilje må formes etter Guds vilje, ellers vil du falle i svære fristelser. Jeg så, at når du jobber i Gud, legger selvet til side, vil du få merke en kraft fra Gud, som vil gi deg adgang til hjerter.

Du er ikke bestandig vennlig, tenker ikke over andres følelser, og helt unødvendig skaper du prøvelser og utilfredshet omkring deg. Mer kjærlighet til dem du arbeider for, mer vennlig sympati, ville gi deg adgang til hjerter og du ville vinne sjeler for Kristus og for sannheten. – Brev 54. – 24. oktober 1874. – til en tidlig SDA prest.

neste kapitel