Denne dag med Gud. kapitel 303. Fra side 307.     Fra side 307 i den engelske utgave.tilbake

Betydningen av Hjemmets Religion. – 25. oktober.

”Videre: Jeg vil sette min lit til Ham. Og enda et sted: Se her er Jeg og de barn, Gud har gitt meg.” (Hebr. 2, 13)

Det er behov for konstant vaktsomhet, en daglig ny omvendelse, for at våre individuelle karaktertrekk skal bli fullstendig helliget til Gud. Alle våre krefter skal renses for syndens avfall og skal trenes til tjeneste. … det er mange som, mens de bekjenner seg til å være Guds tjenere og til å vente på Kristi snare gjenkomst, ikke har den erfaring, som alle må ha, som står uten feil foran Gud. De gjør feil i arbeidet med sin karakterbygging. Å fortsette med å gjøre disse feilene er en kostbar affære, for det hindrer fremskritt i det guddommelige liv.

Våre religiøse forpliktelser begynner med trofast tjeneste for Gud i hjemmet. Jeg har fått alvorlig pålegg om å avlegge et inntrengende vitnesbyrd rettet mot foreldre både i offentlig og privat sammenheng med oppfordring om å vie alle evner til helliget tjeneste for Kristus. Jeg har fått instruksjon om å tilskynde vårt folk på det kraftigste til å være oppmerksom på nødvendigheten av å være fylt med Guds Ånd. Denne Ånd vil undervise alle troende om å arbeide i harmoni med Kristus, hvornår og hvorsomhelst det blir gitt anledning til det. Idet forskjellige familier er blitt presentert for meg, har jeg fått se deres store behov for Guds kraft til omvendelse.

Å ha religion i hjemmet har livsviktig betydning. Ansvaret for den karakter, som deres barn mottar, hviler for en stor del på fedre og mødre. – Hvis foreldre ville lære sine barn å føye seg etter prinsippene i Guds Ord, vil disse barn ubevisst undervise andre om, hva det vil si å være kristne. La foreldre vise sann kristen verdighet overfor barna sine, og de vil motta stor støtte i deres arbeid for å bygge opp Kristi rike.

Apostelen Paulus beskriver barna som lever i disse siste dager som ”ulydige mot foreldre, utakknemmelige, vanhellige.” Det er viktig, at foreldre er klar over tendensen i tiden, og at de arbeider utrettelig for å utdanne sine barn annerledes og få dem bort fra ovennevnte ting ved å lære dem å elske og kopiere Kristi liv og slik forberede seg en plass i fremtidens hellige liv. – Brev 90. – 25. oktober 1911. – til Elder and Mrs. S. N. Haskell.

neste kapitel