Denne dag med Gud. kapitel 304. Fra side 308.     Fra side 308 i den engelske utgave.tilbake

Den Avsluttende Kamp. – 26. oktober.

”Se Jeg kommer som en tyv; salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam.” (Åp. 16, 15)

En forferdelig kamp venter oss. Vi nærmer oss Gud Den Allmektiges Store Dag. Det som har vært holdt tilbake skal nå slippes løs. Barmhjertighetens engel folder sine vinger sammen og forbereder seg på å stige ned fra den gyllne trone og overlate verden til Satans kontroll, den konge som verden har valgt, en morder og ødelegger fra begynnelsen.

Makthaverne og myndighetene på jorden er i bitter strid med Gud i Himmelen. De er fylt med hat mot alle, som tjener Ham, og snart, meget snart, skal den siste store kamp mellom godt og ondt utkjempes. Jorden skal bli kampplassen, - scene for den avsluttende strid og den siste seier. Her, hvor Satan så lenge har vært leder for menneskene i kampen mot Gud, skal opprøret bli slått ned for evig og alltid.

Kristus kom til denne verden i menneskeskikkelse, for at Han kunne stå som vår frelses Kaptein, så vi ikke skulle bli overvunnet av Satans makt, og når det har sett ut som om fienden holdt på å vinne en betydelig seir over rettferdighet, har Gud arbeidet i barmhjertighet og kraft for å motarbeide hans opplegg.

Med beslutning om å ødelegge Guds bilde i mennesket, arbeider Satan med kraftig intensitet for å skjule Gud for blikket. Han arbeider ikke i det frie offentlige rom, men i det skjulte, idet han blander det menneskelige med det guddommelige, det falske med det ekte, for slik å forsøke å skape forvirring og motløshet. Men med tilsvarende kraft blir guddommelig barmhjertighet åpenbart for å motarbeide dette onde arbeid og bringe fiendens skjulte hensikter frem i lyset.

Guds folk skal høre et frimodig og sikkert vitnesbyrd om sannheten, som fremlegger Guds hensikter ved hjelp av penn og stemme. Fra sted til sted skal de forkynne Guds Ords budskap, vekke opp menn og kvinner til å forstå sannheten.

Den sunne lære er en realitet. Den er ikke som en damp, som forsvinner. Lyset fra Guds Ord skal skinne. Gud kaller Sitt folk til å komme Ham nær. La ingen legge seg imellom Gud og Hans folk. Kristus banker på hjertedøren, Han forsøker å komme inn. Vil du åpne for Ham? – Brev 153. - 26. oktober 1901. – Til Brødre og Søstere i Australia.

neste kapitel