Denne dag med Gud. kapitel 305. Fra side 309.     Fra side 309 i den engelske utgave.tilbake

Vi er i Fiendens Land. - 27. oktober.

”Og den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.” (Åp. 12, 9)

Når Guds Folk viser sin beslutning om å følge det lys, som Herren har gitt, vil fienden bruke all den makt, han har, for å gjøre dem motløse. Men de må ikke gi opp på grunn av vanskelighetene som dukker opp, når de prøver å følge Herrens råd. Herren har pålagt oss å utføre Hans gjerning, og hvis vi følger Hans krav, vil vi bli velsignet.

Fienden er i aktivt arbeid, det vil du se, når du vandrer i hans territorium og åpner Guds Ord for folket. Når det siste barmhjertighetsbudskap blir forkynt av menneskelige lepper, vil Satan storme frem for at innta lederposisjonen. Men han kan ikke beseire Kristus. Idet vi presenterer sannheten, som viser folket det onde i hans blendverk, vil hans vrede vekkes, og han vil gjøre alt i sin makt for å forhindre våre anstrengelser. Men fortsett med å presentere et ”Så sier Herren” Husk at Gud er din hjelper. Gi ikke fienden fritt leide.

Satan var en gang den mest strålende engel i de himmelske saler. Men han tillot et ønske om å vinne overherredømme få makten over seg, og han ble lukket ute av himmelen. Han kom til denne jord, og gikk med stor entusiasme i gang med forhandlinger. Og med mindre vi står lojale og trofaste ved Prins Emmanuels side, vil vi bli fanget i hans snare …

I fremtiden vil det skje merkelige ting. Jeg forteller deg dette, så du ikke vil bli overrasket over det, som skjer. Vi vil alle trenge å opprettholde en tett forbindelse med Herren. Avslutningen er meget nærmere enn da vi først kom til troen.

Under Satans lederskap er det menn, som i dag gjør alt, som står i deres makt for å kaste verden ut i en forhandlingskrig. På den måte prøver Satan å skape en tingenes tilstand, som vil gjøre verden usivilisert. Han ønsker å se merkelige ting skje, som Gud, som er for vis til å ta feil, ikke har forordnet. Men Herren, ja, vår Gud, vil være Herskeren i himlene og på jorden. Hvis menn og kvinner vil leve opp til Hans forventninger, vil det ses, at Han er Regenten, og fullfører Sin guddommelige vilje. – Brev 114. – 27. oktober 1910. Til Elder A. G. Daniells, president i Generalkonferensen.

neste kapitel