Denne dag med Gud. kapitel 306. Fra side 310.     Fra side 310 i den engelske utgave.tilbake

Barnlig Tro. – 28. oktober.

”Og sa: Sannelig sier Jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himmelens rike.” (Matt. 18, 3)

Jesus er din beste venn. Lev i daglig tro på Guds Sønn. La din gjerning være sådan, at Gud kan anerkjenne den. Da vil du være en velsignelse for andre. – Voks ikke fra din barndoms enkle tro og tillit. Når du ble syk, var din første anmodning: ”Far, mor, bed at Herren vil helbrede meg og tilgi meg mine synder.” - Når vår bønn til beste for deg var sendt opp, formet du din enkle bønn og takket Herren for, at Han hadde hørt og svart, og i perfekt tro og tillit sa du, ”Jeg skal bli frisk. Herren har velsignet meg.” Du sov i fullkommen fred i tillit til, at hellige engler ville vokte din seng.

Bli barn igjen. Kast alle dine byrder og sorger på Ham som alene kan gi hvile til det trøtte hjerte og fred til den plagede sjel. Hvis du bare på ny ville lære lykkens dyrebare hemmelighet i dette liv og hvordan du kan nå frem til fremtidens evige liv, da er det helt sikkert, at du igjen må lære å bli et barn med tillit, lydighet og kjærlighet. Hvis du kun utfører din plikt modig, likevel med glede og entusiasme, som et lykkelig Guds barn, vil du reflektere solstråler til andre.

Jeg utfordrer deg som en som har kunnskap, se opp til Gud med den enkle tro, du hadde i din barndom og si, ”Far jeg er trøtt, gi meg hvile. Foren min uvitenhet med din visdom, min svakhet med Din styrke, min skrøpelighet med Din utholdende styrke. Bevar meg med Din beskyttende hånd i livets konflikter. Frels meg fra den årvåkne fiende der som en regelmessig gjest følger mine trin.” Tro så, min sønn, at du vil få se endog mer enn du forventet.

Din eneste sikkerhet nu er å leve et liv i tro og gode gjerninger. Din himmelske Far vet om enhver av dine prøver. Han kjenner dine sykdommer. Han vil være en alltid tilstedeværende hjelp i nødens time, og Han vil ikke holde tilbake noe gode fra dem, som frykter og elsker Ham. Herrens frykt er begynnelsen til visdom. Vår medfølende Frelser vil aldri forholde Seg likegyldig overfor noen smerte, sorg eller dyp fortvilelse, som Hans barn lider under.

Alt hva du mister og alt hva du vinner, fremgang og velstand eller motgang, måtte det hele gjøre deg mer lik Jesus, det guddommelige mønster. Din glede og lykke vil være sikret, hvis du bevarer din barnlige tillit, idet du alltid beholder en ydmyk og stillfarende ånds skjønnhet og elskelighet. – Brev 56. – 28. oktober 1874. – Til Edson White.

neste kapitel