Denne dag med Gud. kapitel 308. Fra side 312.     Fra side 312 i den engelske utgave.tilbake

Satan er ikke Død. – 30. oktober.

”Jeg beder ikke, at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal bevare dem fra det onde.” (Joh. 17, 15)

Satan er ikke død eller svakelig, og han forbereder menneskesinn ved akademiske grader, for at de skal være gjennomsyret av hans ånd og arbeide etter samme metode, som han selv bruker til å motarbeide dem, som bærer ansvar i Guds verk i disse siste dager. I fremtiden vil Satans siste fremstøt bli utført med større kraft enn noen gang før. Han har lært meget og han er full av vitenskapelige intrikate planer for å tilintetgjøre effekten av arbeidet, som er under ledelse av Een som kom til øyen Patmos for å undervise Johannes og gi ham instruksjonen, som skulle gis til menighetene.

Enhver skarpsindig plan, enhver mulig metode, som kan dras fordel av vil bli brukt for å få mennesker til å leve som en løgn, for at sannheten ikke skal stå, som Gud hadde designet den til, nemlig til å forberede et folk, gjennom helliggjørelse ved Den Helligånd, som skulle stå klippefast på prinsippene.

Det finns dem som ikke ydmyker sine hjerter for Gud, og som ikke ønsker å vandre oppriktig. De skjuler sine sanne hensikter og opprettholder fellesskapet med den falne engel, som elsker og skaper en løgn. Fienden gir sin ånd til de menn, som han kan bruke til å forføre dem, som befinner seg i delvis mørke.

”Stirr på hverandre og bli forvirret! Stirr dere blinde, og vær blinde! Dere er drukne, men ikke av vin; dere raver, men ikke av sterk drikk. For Herren har utøst over dere en dyp søvns ånd, og Han har tillukket deres øyne, profetene, og tildekket deres hoder, seerne.” (Es. 29, 9. 10) En åndelig fyllesjuke hviler over dem, som antar, at de er det folk, som skal opphøyes. Deres religiøse tro er akkurat det, som er framstilt i disse vers. Under den dype søvns innflytelse kan de ikke gå rett. De er vitenskapelige intrikate planleggere, og dem som kunne og skulle ha hjulpet, fordi de har åndelig klarsyn, er selv bedratt og støtter et ondt arbeid.

Disse siste dagers framskritt vil snart være ferdig planlagt. Når disse åndelige villfarelser er avslørt og virkelig viser, hva de er – De onde ånders hemmelige arbeider – vil de som har medvirket som en del av dette, bli som menn, som har mistet vettet. – Brev 311. – 30. oktober 1905. – Til brødrene Daniells og Prescott og deres medarbeidere.

neste kapitel