Denne dag med Gud. kapitel 309. Fra side 313.     Fra side 313 i den engelske utgave.tilbake

Hvil Kun i Gud. – 31. oktober.

”Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke etter brød.” (Sal. 37, 25)

Jeg er meget lei meg for, at du er syk og lidende. Men klyng deg til Ham, som du har elsket og tjent i disse mange år. Han ga Sitt eget liv for verden, og Han elsker enhver, som stoler på Ham. Han føler med dem, som lider under depresjon og sykdom. Han føler ethvert slag av angst eller smerte, som dem, Han elsker føler. Hvil kun i Hans armer og vid, at Han er Din Frelser og din aller beste Venn, og at Han aldri vil slippe eller forlate deg. Han har vært din tilflukt gjennom mange år, og din sjel kan hvile i håp.

Du vil komme frem med andre trofaste, som har trodd på Ham, for å prise Ham med en triumferende stemme. Alt som er forventet, at du skal gjøre, er å hvile i Hans kjærlighet. Bekymr deg ikke. Jesus elsker deg og vet, når du er svak og lidende, Han holder deg i Sine armer, akkurat som en kjærlig far holder et lite barn. Stol på Ham, som du har stolt på. Har Han ikke elsket og tatt vare på deg gjennom hele ditt liv? Hvil bare i de dyrebare løfter, Han har gitt deg.

Den store barmhjertighetsplan fra tidenes begynnelse har vært å få alle plagede sjeler til å stole på Hans kjærlighet. Din sikkerhet for øyeblikket, når ditt hjerte er torturert av tvil, er ikke å stole på følelser, men stol på Den Levende Gud. Alt Han forlanger av deg er, at du setter din tillit til Ham, anerkjenner Ham som din trofaste Frelser, som elsker deg og som har tilgitt deg alle dine feiltrinn og feiltakelser.

Jeg har fått instruks om å si til deg, at Han har tilgitt deg alle dine synder, og kledd deg i Sin Rettferdighets Hvite Klesplagg. Alt Han forventer av deg nå er, at du skal hvile i Hans kjærlighet. Han bevarer deg i Sin Hånd. Du har kjempet Jesu Kristi kriger, du har bevart troen, og nå ligger en livets krone parat til deg, den skal være din belønning den dag, når liv og udødelighet skal gis til alle, som har bevart troen og ikke har fornektet Frelserens navn.

At ditt sinn er formørket er ikke noe bevis på, at Kristus ikke er din dyrebare Frelser. Nå da alderens barndom har nådd deg, anser Han deg for intet mindre enn Sitt barn. – Hvil i Kristi kjærlighet, min søster. Stol på Den Ene som har hjulpet deg til å holde fast på troen i fortiden. – Brev 299. - 31. oktober 1904. – til ”My Dear Aged Sister” (Hare).

neste kapitel