Denne dag med Gud. kapitel 31. Fra side 39.     Fra side 39 i den engelske utgave.tilbake

Gud Vil Arbeide Sammen Med Deg. - 31. januar.

”Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere å holde seg til Herrens vei og gjøre det, som er rett og riktig, så Herren kan la ham få det Han har lovt ham.” 1. Mosebok 18, 19.

Jeg ville skrive ord for å trøste og berolige deg. Herren har ikke forlatt deg, Hans evige arme er under deg. Han har gitt deg en erfaring i kristent liv av høyeste verdi. Du har latt ditt lys skinne i din familie, og dets guddommelige stråler er blitt oppfattet. Likevel er det fare for, at dine følelser for dine barn, vil lede deg til å stille krav til dem, som din egen dømmekraft vil si deg, verken er til beste for dem eller til Guds forherligelse.

Du har vært Herrens utvalgte redskap, gjennom deg har Han virket og vil virke for å frelse dine barns sjeler. Du skal bære det vitnesbyrd, som Johannes bar, idet du gjentar Kristi ord om ”å elske hverandre, som Kristus har elsket dere”. Den Hellige Ånd vil bære vitnesbyrd om deres enhet med Kristus, og troende så vel som vantro vil skjønne, at dere har vært sammen med Kristus og har lært av Ham. Når dere nå fortsetter med å søke kunnskap for å lære Herren å kjenne, vil dere reflektere Kristi karakter.

Du vil bli gjenstand for (menneskehetens) svekkelser, og du vil uten tvil gjøre feil, men den medfølende, kjærlige Frelser vil tilgi deg alle dine feiltakelser, fordi du søker råd hos Ham, og fordi du elsker Ham. Din ånd vil ånde Kristi ydmykhet og vil være et lys i ditt hjem. Din tale vil være krydret med barmhjertighet, og en hellig inderlighet, vil gjennomsyre dine bønner. Herren vil arbeide sammen med deg i dine bestrebelser nu, akkurat som Han har gjort det i fortiden, og ”Hans rettferdighet vil gå foran deg, og Herrens herlighet vil slutte toget.” Es. 58, 8.

Du har all grunn til å prise Gud for Hans kjærlige velvilje og ømme barmhjertighet. Hans forsonende blod er tilgjengelig for alle dine barn. Hvis du ikke overanstrenger dine fysiske krefter, kan du i Jesu navn gjøre meget dyrebart arbeid. Derfor for deg, som tror, er Han dyrebar. Gå i kjærlighet som Guds kjære barn. Guds Ånd kjemper for og med barna og inviterer dem til Kristus, idet Han sier: ”Kom; for nu er alt rede” (Lukas 14, 17.) Vil dere ikke være lydige? - Brev 94. 31. januar 1895, til en enke, en mor, til en stor barneflokk med voksne barn.

neste kapitel