Denne dag med Gud. kapitel 311. Fra side 315.     Fra side 315 i den engelske utgave.tilbake

Bønnesvar. – 2. november.

”Så la oss tre frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann.” (Hebr. 10, 22)

Det eksisterer ingen sann bønn uten sann tro. ”Men uten tro er det umulig å behage Gud.” (Hebr. 11, 6) Bønn og tro er de to armer, som sjelen henger omkring halsen på den uendelige kjærlighet og griper hånden til den uendelige kraft. Gud har ingen stumme barn, når det dreier seg om dem, som har erfart Hans sannhet, for tro er en aktiv arbeidende kraft. Den nyfødte tro på Kristus åpenbares ved bønn og lovprisning. Bønn er en befrielse og en trøst for den plagede sjel. Den, som ber oppriktig og ydmyk ved nådens trone, kan vite, at han kommuniserer med Gud, gjennom de guddommelig utvalgte midler, og at det er hans forrett å forstå, hva Gud er for den troende sjel. Vi må ha en realistisk forståelse av våre behov. Vi må hungre og tørste etter livet i Kristus og gjennom Kristus. Så vil vi komme til Ham i ydmykhet og i alvor, og Han vil skjenke oss tro som arbeider gjennom kjærlighet og renser sjelen.

Kristus ga Seg Selv villig og glad for å fullføre Guds vilje. ”Han… ble lydig inntil døden, ja korsets død.”(Fil 2, 8) Når vi ser på alt, Han har gjort, er det da mulig å føle, at det er en prøvelse å fornekte seg selv? Skal vi trekke oss tilbake og ikke være delaktige i Kristi lidelser? Hans død burde røre hver fiber i vår kropp og gjøre oss villige til å hellige alt vi har og er til Hans gjerning.

Idet vi tenker på, hva Han har gjort for oss, burde våre hjerter fylles med takknemmelighet og kjærlighet, og med glede ville vi ønske å gi avkall på all selviskhet og synd. Hvilken plikt ville hjertet nekte å utføre under den tvingende innflytelse av Guds og Kristi kjærlighet? ”Jeg er korsfestet med Kristus,” erklærte apostelen Paulus: ”Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjøttet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.” (Gal. 2, 20)

La oss vise vårt slektskap med Gud ved selvfornektende, selvoppofrende lydighet. Tro på Kristus leder alltid til villig og glad lydighet. Han døde for å frelse oss fra all urettferdighet, og for å rense Seg et spesielt folk, som er ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Det må alltid være fullkommen overensstemmelse med Guds vilje i tanke, ord og gjerning. Himmelen er kun for dem, som har renset sine sjeler gjennom lydighet til sannheten. – Brev 301. – 2. november 1904. – Til Elder and Mrs. S. N. Haskell.

neste kapitel