Denne dag med Gud. kapitel 313. Fra side 317.     Fra side 317 i den engelske utgave.tilbake

Søk Som Etter Skjult Skatt. – 4. november.

”Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i Skriftene om det var således som det ble sagt dem.” (Ap. Gj. 17, 11)

Min mann, Elder Josef Bates, Fader Pierce, Elder Edson, en mann som var ivrig, edel og ærlig og mange andre, hvis navne jeg ikke kan huske nu, var blant dem, som etter at vi hadde passert tiden i 1844 (oktober 22) gransket for å finne sannheten. Ofte forble vi sammen til langt på natt og somme tider hele natten, idet vi bad om lys og studerte Ordet. Etter hvert som vi fastet og bad kom stor kraft over oss. Men jeg kunne ikke forstå brødrenes resonnemanger. Mitt sinn var låst, rett som det var, og jeg kunne ikke forstå, hva vi studerte. Så kom Herrens Ånd over meg, og jeg ble tatt bort i syn og en klar forklaring på versene, vi hadde studert, ble gitt meg, med instruksjon om hvilken stilling vi skulle innta med hensyn til sannhet og plikt.

En linje av sannhet strekkende fra da av til den tid, da vi skal gå inn i Guds stad, ble lagt klart frem for meg, og jeg ga mine brødre og søstere den instruksjon, som Herren hadde gitt meg. De visste, at når jeg ikke hadde et syn, kunne jeg ikke forstå, hva de drøftet, og de aksepterte de åpenbaringer, som ble gitt meg, som lys direkte fra Himmelen. De ledende trospunkter, som vi har dem i dag, ble skikkelig grunnfestet. Punkt for punkt ble klart definert, og alle brødrene ble enige.

Hele selskapet av troende ble forent i sannheten. Det var dem, som kom med merkverdige teorier, men vi var aldri redd for å motsi dem. Vår erfaring ble på vidunderlig vis bekreftet ved åpenbaringen av Den Hellige Ånd.

Det skjedde en tid etter at min andre sønn var født (1849), at vi var i stor tvil angående visse punkter i doktrinene. Jeg bad Herren om å åpne mitt sinn, så jeg kunne forstå Hans Ord. Plutselig synes jeg å være innhyllet i klart, vakkert lys, og alltid siden har Skriftene vært en åpen bok for meg. - Manuskript 135. – 4. november 1903. – ”Opprettelsen av Fundamentet For Vår Tro.”

neste kapitel