Denne dag med Gud. kapitel 315. Fra side 319.     Fra side 319 i den engelske utgave.tilbake

Forhale Tid Med Synd. – 6. november.

”Og Peter fulgte Ham langt baketter like inn i yppersteprestens gård, og han satt der sammen med tjenerne og varmet seg ved ilden.” (Mark. 14, 54)

Ingen burde våge å formaste seg, synde, mot Guds barmhjertighet ved å føle seg fri til å synde så meget han tør våge, samtidig med at han ikke vil gi slipp på håpet om, at Gud til sist på tross av alt likevel vil tilgi og frelse. Det er en sørgelig beslutning å følge Kristus så langt bak som mulig, å våge seg så nær ødeleggelsens grenselinje, at det er stor fare for å falle utfor.

Det var et stort offer, Kristus gjorde for mennesket, da Han døde på korset. Hva er vi villig til å ofre for Hans kjærlighet? Jesus sier, ”Hvis dere elsker Meg, da hold Mine bud.” – (Joh. 14, 15) – ikke bør vi velge ut et, to eller ni bud, men alle ti bud – alle Hans bud skal holdes. Johannes forteller oss om dem, som later som om de elsker men ikke lyder Herrens krav. ”Den som sier, jeg kjenner Ham, og ikke holder Hans bud, er en løgner og sannheten er ikke i ham.” (1. Joh. 2, 4) ”For dette er kjærlighet til Gud, at vi holder Hans bud; og Hans bud er ikke tunge.” (1. Joh. 5, 3)

Jesus var blant de ringe på jorden. Han inntok ikke Sin stilling ved siden av de lærde rabbinere eller regentene. Han ble ikke funnet blant jordens herskere, men blant de ringe. Sannheten ble aldri funnet hos majoriteten. Den ble alltid funnet hos minoriteten.

Himmelens engler kom ikke til profetskolene for å synge sine sanger over templet eller synagogene, men de gikk til de menn, som var ydmyke nok til å motta budskapet. De sang de glade nyheter om en Frelser over Bethlehems sletter, mens de store menn, lederne, og ærverdige mennesker, ble etterlatt i mørke, fordi de var fullkommen tilfreds med sin stilling og ikke følte noe behov for en større fromhet enn den, de eide.

Store menn og menn, som bekjenner seg til å være meget gode, kan utføre forferdelige handlinger i sin hyklerske og selvopphøyende posisjon og smigre seg med, at de utfører Guds gjerning. Det går ikke an å stole på dem. Sannhet, Bibelsk sannhet, er det du og jeg ønsker, hva det enn koster. Som de edle Berøanere ønsker vi å gjennomsøke Skriftene daglig under oppriktig bønn for å få vite, hva som er sannhet, og deretter ønsker vi å adlyde sannheten, hva enn det vil koste oss selv, uten å henvise til de store eller de gode menn. – Brev 35. – 6. november 1877. – Til Caroline Clough, en ikke-adventist slektning.

neste kapitel