Denne dag med Gud. kapitel 316. Fra side 320.     Fra side 320 i den engelske utgave.tilbake

Himmelen i Ditt Hjerte. – 7. november.

”Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.” (Mark. 3, 35)

En ren kilde vil ikke sende ut urent vann, heller ikke vil en sann kristen ytre ukvemsord eller yppe strid med dem omkring seg. Når vi løfter våre hjerter til Gud, får vi en konstant kamp å kjempe, for vi har fienden mot all rettferdighet å kjempe med. På alle mulige måter vil han forsøke å gjøre oss motløse og nedkjempe oss. Verden er motstandere av Kristus og Hans verk. Men de som strever for å gjøre Guds vilje har denne trøst – de er forent med de høyeste autoriteter i himmelen. Når de stoler på Kristus og forbedrer seg skritt for skritt, vil Guds barn vinne seieren.

Hvis vi ønsker en plass i den verden, som kommer, må vi underordne vår vilje under Guds. Vi må følge det lys, som skinner på vår sti.

La ingen tro at han vil få tillatelse til å gå inn gjennom portene i Den Hellige Stad, mens han lever i overtredelse. De som, når Kristus kommer, gjør opprør mot Gud, vil ikke få adgang til salene der oppe. Ingen opprører vil komme inn i himmelen.

Daglig skal vi forberede oss til herlighetens kongerike. Herrens standard skal være prøven for vår karakter. Hvis vi består prøven, vil vi få plass blant de frelste. Vi må bringe himmelen inn i våre hjerter, inn i vårt daglige liv. Kristus er en allmektig hjelper, og de, som følger Ham, vil ikke vandre i mørke, men vil forstå himmelens tanker. De vil kjenne den sanne Hyrdes røst og vil vandre i lydighet.

Vi må granske Skriftene alene for oss selv. Etterhånden som vi søker i dem, som man søker etter en skjult skatt, vil sannhetene, vi finner, gi oss styrke til å stå på Guds dag. Gud vil kreve oss til regnskap for dem, som omgir oss. Det er syndere, som skal frelses, sjeler som skal vinnes. Skal vi tillate urettferdighet å skille oss fra Kristus, fra det arbeid, Han har gitt oss? La enhver av oss si, jeg vil ikke skuffe Frelseren. Han skal ikke ha dødd forgjeves for meg. Jeg ønsker å prise Ham i all evighet. Jeg må vinne himmelen, hva enn den koster.

Ønsker du å se Kongen i Hans skjønnhet? Ønsker du å stå sammen med de frelste rundt den store hvite trone? Da må du adlyde Guds bud, for ingen vil komme inn i himmelen, som nekter å akseptere Jehovas lov som livets regel. – Manuskript 31. – 7. november 1886. ”Å Oppgi Vår Vilje Til Fordel For Guds Vilje.” (En Prediken i Torre Pelice, Italy)

neste kapitel