Denne dag med Gud. kapitel 317. Fra side 321.     Fra side 321 i den engelske utgave.tilbake

Guds Nådes Husholdere. – 8. november.

”Og Moses gjette småfeet hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian, - ” (2. Mos. 3, 1)

Moses tilbrakte førti år som hyrde før Gud kunne fullføre Sin vilje i ham; først måtte han forberedes. Han måtte lære å forstå seg selv og rense seg selv for all selviskhet. Herren tok ikke Sine arbeidere blant dem, som intellektuelt og følelsesmessig kun var maskiner. Både det intellektuelle og følelsene er viktige for å fullføre verket, men disse menneskelige karakterelementer må renses for defekter, ikke ved å tale om Guds vilje, men ved å gjøre Hans vilje. ”Vil noen gjøre Hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller jeg taler om meg selv.” (Joh. 7, 17) Moses var under Guds skolering. Han utholdt en lang prosess av mental trening for å bli kvalifisert til å lede Israels hære.

Mennesker, som Gud har utvalgt, vil bli inspirert. Men inspirasjonen kommer ikke til den, som holder fast på en svimlende høy ide om sin egen mentale overlegenhet. For enhver, som Gud kan bruke til å fullføre Sin vilje, må ha ydmyke og beskjedne ideer om seg selv, og må søke i utholdende alvor etter lys. - Gud vil ikke kreve av noen, at han skal bli en nybegynner og synke ned i en frivillig ydmykhet og bli mer og mer uskikket til å jobbe. - Gud kaller på enhver, Han samarbeider med, til å ha den aller høyeste form for tenkning, det beste bønneliv, det største håp og den mest levende tro.

Mange har, som Moses, meget tankegods, de skal fjerne, før de kan tilegne seg de meget nødvendige lekser, som de trenger å lære. Moses trengte å være selvlært ved hjelp av den strengeste mentale og moralske disiplin, og Gud arbeidet med ham, for at gjøre ham skikket til å trene andres sinn og hjerte. Han var opplært ved det egyptiske hoff. Intet ble utelatt eller ansett for å være unødvendig for å lære ham opp til å bli general for hærene. De avgudsdyrkende egypteres falske teorier hadde blitt installert i hans sinn, og innflytelsene som omga ham og tingene hans øyne hadde sett, kunne ikke så lett bli rystet av eller korrigert. Således er det med mange, som har hatt en falsk opplæring på et eller annet område. All hedensk vitenskaps avguderiske avfall skulle fjernes, bit for bit, emne for emne, fra Mose sinn. Jetro hjalp ham på mange områder til en korrekt tro, så langt som han selv skjønte. Han holdt på å arbeide seg oppad mot lyset til han kunne se Gud i hjertets enkelhet.

Gud har gjort alt for oss. Hva har vi gjort? Skal vi bli Hans nådes trofaste husholdere? – Manuskript 45. – 8. november 1890. – ”At Sands (now Stanley), Virginia.” – Dagbok

neste kapitel