Denne dag med Gud. kapitel 320. Fra side 324.     Fra side 324 i den engelske utgave.tilbake

All Sannhet Stammer fra Kristus. – 11. november.

”Men ingen som tenner et lys, skjuler det med et kar eller setter det under en seng; han setter det i en stake, for at de som kommer inn, kan se lyset.” (Luk. 8, 16)

Vi skal ikke følge menneskelig ledelse. Kristus er vår leder. Til alle tider og på alle steder, i enhver nøds time vil vi finne, at Han er en tilstedeværende hjelp. - Fordi det er dem, som bekjenner seg til å være kristne, som vanærer Kristus i tanke, ord og gjerning, må vi gi tydeligere bevis enn noensinne før, om vår fullkommenhet i Ham. Vi skal vandre i lyset fra Hans ansikt. Vi kan hver især vise, at Kristus er lys, og at det slett ikke finnes mørke i Ham. Hvis vi vil underkaste oss Hans ledelse, vil Han lede oss fra det lave stade, som synden har etterlatt oss i, til nådens mest opphøyde høyder. Vi skal ikke formørke våre liv ved å tale om våre eller andres ufullkommenheter. Vi trenger å være fylte fulle lys i Herren.

Fra Kristus stråler all sannhet. Uten Kristus leder vitenskapen vill, og filosofien er tåpelig. De som har skilt seg fra Frelseren vil fremme teorier, som opprinnelig kommer fra den lumske fiende. Kristi liv skiller seg ut som en kontrast til all falsk vitenskap, alle gale teorier, alle misvisende metoder.

Hyklere vil stille seg opp med teorier, som ikke har noe grunnlag i Guds Ord. Vi må holde det banner høyt, som bærer inskripsjonen: Guds bud og Jesu tro. Vi må holde vår første tillit fast inntil enden. La ingen forsøke å vanne ut sannheten med en blanding av spissfindig forfalskning. La ingen forsøke å rive ned grunnlaget for vår tro eller ødelegge mønstret ved å veve inn menneskelig uttenkte tråder. Ikke en tråd av panteisme skal dras inn i veven. Sensualitet, skadelig for sjel og legeme, er alltid resultatet av å veve disse tråder inn i stoffet.

”Men vi som hører dagen til, la oss være edrue, ikledd troens og kjærlighetens brynje og med håpet om frelse som en hjelm; for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi enten vi våker eller sover, skal leve sammen med Ham. Forman derfor hverandre, og oppbygg den ene den andre, som dere og gjør!” (1. Tess. 5, 8-11) Brev 249. – 11. november 1903. – til P.T. Magan og E.A. Sutherland, ledende lærere ved etableringen av Emmanuel Missionary College.

neste kapitel