Denne dag med Gud. kapitel 323. Fra side 327.     Fra side 327 i den engelske utgave.tilbake

La Kristus Være Ditt Lys – 14. november.

”Men den som drikker av det vann Jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann Jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.” (Joh. 4, 14)

Gud kaller alle, som har drukket av livets vann, til å lede andre til kilden. – ”Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for dere om menighetene; Jeg er Davids rotskudd og ætt, Den Klare Morgenstjerne.” (Åp. 22, 16) Kristus skal være ditt lys. Kristus skal være din næring og din kraft. Kristus er roten, og han støtter enhver gren med Sin kraft.

Enhver omvendt sjel har et arbeid å utføre. Vi må motta nåde for fritt å kunne gi nåde. Vi skal la lyset fra Den Strålende Morgenstjerne bryte frem, for å spre sitt lys av selvfornektelse og selvoppofrende gjerninger, følgende det eksempel, som Kristus har gitt oss i Sitt eget liv og i Sin karakter. Vi skal dra den substans opp fra roten, som vil gjøre oss i stand til å bære megen frukt. Enhver sjel, som har hørt den guddommelige invitasjon, skal bringe budskapet som et ekko fra fjell til dal, idet han sier til dem, han kommer i kontakt med: ”Kom”.

Jesu kjærlighet i hjertet vil alltid komme til syne i ømhjertet medfølelse for deres sjeler for hvem Kristus betalte så kjærlig en pris. ”Mine barn! La oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet! Og på dette skal vi kjenne, at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for Hans åsyn, for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. I elskede! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, og det vi beder om, det får vi av Ham; for vi holder Hans bud og gjør det som er Ham til behag.” (1. Joh. 3, 18-22) Det finnes ikke en sådan ting som en kjærlighetsløs kristen.

Enhver sann troende oppfanger strålene fra Morgenstjernen og overfører lyset til dem, som sitter i mørke. Ikke alene skinner de midt i mørket i sitt eget naboskap, men som en kirke skinner de videre til områdene omkring. Herren forventer, at alle gjør sin plikt. Alle som forener seg med menigheten, skal være ett med Kristus for å spre lyset fra Morgenstjernen og bli verdens lys. Kristus og hans folk skal samarbeide om den store oppgave å frelse verden. – Manuskript 51. – 14. november 1894.

neste kapitel