Denne dag med Gud. kapitel 327. Fra side 331.     Fra side 331 i den engelske utgave.tilbake

Gud Elsker Det Skjønne. – 18. november.

”Men la alt skje sømmelig og med orden.” (1. Kor. 14, 40)

Gud blir ikke herliggjort ved, at de, som Han har kalt ut fra mørket til Sitt underfulle lys, er rotete, likegyldige og sjuskete. Vi ønsker å kopiere det himmelske mønster, når det dreier seg om orden og netthet, og, hvis himmelen er ønskverdig og attraktiv, ønsker jeg, at mine omgivelser skal være attraktive i deres enkelhet og orden. Vi trenger alle til å tenke over, at grundighet, netthet og orden skulle være fremtredende hos dem, som elsker og frykter Gud, for på den måte anbefaler vi vår tro.

Vi gjør inntrykk på dem, som ser oss. Vår forbindelse med Gud vil forstørre vårt ønske om å ha rene hjem og omgivelser. Å ha frukttrær, prydtrær og blomster omkring våre hjem, lønner seg på mer enn een måte.

Herren elsker det skjønne, for Han har skapt de ruvene høye trær, gresset formet som spyd, de skjønne busker, de fint formede blomster, og alt dette har en mildnende, beroligende innflytelse på den, som ser det, og, når sansene er påvirket, blir de ubevisst dratt fra naturen til naturens Gud. Hvis Herren omsorgsfullt gir oss dette uttrykk for Sin kjærlighet i variasjonen av skjønne blomster, som gror i sin naturlige prakt, skal vi da ikke vise vor takknemmelighet til Ham? Skal vi ikke gjøre akkurat det, som Jesus bad oss om å gjøre, ”Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke; men jeg sier dere: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som een av dem.” (Matt. 6, 28. 29) Her viser Herren kontrasten mellom det kunstferdige og det naturlige.

Jeg spanderer klokt noen midler for å ha Guds dyrebare ting innenfor synsvidde og for å ha alt som er helsebringende omkring min eiendom. Jeg gjør dette for å vise alle, at vi ikke, på grunn av vår tro, stiger ned til et lavere stade og blir slappe, likegyldige og uordentlige.

La alle se at, selv om du tror, at Herren kommer, forbereder du deg til en ren og hellig himmel ved å være ren, renslig og hellig her. Da vil du føle deg hjemme, når du blir kalt til de hellige herskapelige boliger der oppe. Hva sier Herren til oss gjennom Sin inspirerte apostel? ”Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne Hans dyder som kalte dere fra mørke til Sitt underfulle lys.” (1. Peter 2, 9) – Manuskript 28. – 18. november 1889. - En Betydningsfull Drøm

neste kapitel