Denne dag med Gud. kapitel 328. Fra side 332.     Fra side 332 i den engelske utgave.tilbake

Håp, Glede og Godt Humør Forherliger Gud.– 19. november.

”Og alt som dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Den Herre Jesu navn, idet dere takker Gud Fader ved Ham!” (Kol. 3, 17)

Hvor det finnes et hjerte, som ikke reflekterer lyset fra himmelen, er det en ensomhet, som Kristus ikke kan dvele i. Ved siden av enhver sjel er det også en engel til stede. Jeg er instruert om, at med Kristus fikk vår verden alle himmelens skatter. Intet ble holdt tilbake. Hvis et menneske ikke åpner sin hjertedør for Jesus Kristus og kommuniserer med Ham, vil Sataniske hjelpere kommunisere med det menneske.

Det er til Guds ære, at glede og fryd finnes i rikelig mengde. Hvis Kristi nådes mildnende, dempende innflytelse er til stede, vil det alltid bli talt behagelige ord. Hvis noen feiler, gå til den, som feiler, alene. Gi ikke råd med høy kraftig røst, men demp stemmen. Den, som har en innflytelsesrik posisjon som Guds husholder, skal være særlig omhyggelig med ikke å irritere med ord eller i gjerning. Han bør tale behagelig til enhver arbeider og ikke vise noen irritabilitet eller en negativ holdning.

La alle, som har et tillitsverv, være så meget mer forsiktig med, hvorledes han taler og handler, som hans stilling er høyere og mer ansvarsfull enn hans medarbeidere, for de som er forbundet med Guds verk, kan kun behage Mesteren ved å tale vennlig. Ethvert ord som er talt tankeløst eller uklokt bør tilbakekalles på pletten. Hvis taleren glemmer å gjøre dette, eller hvis han ikke angrer sin tankeløshet, skulle noen i Kristi Ånd minne ham på hans plikt til å be om unnskyldning, for vi må huske, at vi som kristne bekjenner oss til å jobbe som en enhet, vi må ikke oppføre oss som syndere, hvis syndefulle ord og gjerninger, om de ikke blir angret, vil fordømme dem.

Kristne skal elske hverandre, som Kristus elsket dem. Verdens gjenkjennelse av evangeliets sannhet avhenger av åpenbaringen av denne kjærlighet. Det var for dette, Kristus bad i den siste bønn, Han bad. Kristne må ikke oppføre seg som uregjerlige barn. De som bekjenner seg til å være kristne, må for verdens øyne bevise, at de har lagt bak seg barnslighetene fra deres uomvendte liv. – Brev 179. – 19. november 1902. – Til C. P. Bollman, Redaktør av the Southem Watchman, publisert i Nashville, Tennessee

neste kapitel