Denne dag med Gud. kapitel 33. Fra side 41.     Fra side 41 i den engelske utgave.tilbake

Hvordan Gjøre et Inntrykk. - 2. februar.

”De undret seg over å se den frimodighet Peter og Johannes viste, for de forstod at de var ulærde lekfolk. De visste også at de hadde vært sammen med Jesus.” Ap. Gj. 4, 13.

Da Kristus var på denne jord, oppfordret Han ikke fiskerne til å forlate sine nett og båter og gå til de jødiske lærere for å bli forberedt til å forkynne evangeliet.. ”En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk Han se to brødre: Simon, som også har navnet Peter, og Hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen; de var fiskere. Han sa til dem: ”Følg Meg, så vil Jeg gjøre dere til menneskefiskere”. Straks lot de garnene ligge og fulgte Ham. Da Jesus gikk videre, så Han to andre brødre: Jakob, sønn av Sebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far og bøtte garn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte Ham.” Matteus 4, 18-22.

Denne øyeblikkelige lydighet, uten noe spørsmål, uten noe løfte om lønn var bemerkelsesverdig. Men Kristi ord var en invitasjon, som innbefattet alt, Han mente, den skulle. Det var en tvingende makt i Hans ord. Han ga ikke noen lang forklaring, men det Han sa, hadde en dragende kraft i seg…

Kristus ville knytte disse enkle fiskere til Seg, på den måte ville Han ta dem ut av Satans tjeneste og få dem til å tro på Seg. Han ville lære dem om Guds Rike. I dette arbeid ville de bli Hans prester, tjenere for Ham, menneskefiskere.

Kristus valgte ”det som verden ikke regnet for noe, de, som verden kalte for ulærte og uvitende, for å gjøre denne verdens vise til skamme”. Disiplene var ulærte med hensyn til de skriftlærdes tradisjoner, men med Kristus som deres eksempel og lærer, fikk de en utdannelse på høyeste plan; for foran seg hadde de et guddommelig Eksempel. Kristus presenterte for dem sannheter av høyeste karakter.

De, som Gud setter i arbeid i Sin tjeneste, gjør Gud skikket til å arbeide på Hans måte. - De, som forkynner Kristus, må daglig lære av Kristus for å forstå mysteriet med å frelse og tjene de sjeler, for hvem Han døde. … De skal etterligne Ham i alle ting, dele Hans inderlige medfølelse og Hans strenghet mot alle, som gjør ondt. - Brev 53. - 2. februar, 1905, til to ledende arbeidere ved det nylig etablerte Paradise Valley Sanatarium.

neste kapitel