Denne dag med Gud. kapitel 330. Fra side 334.     Fra side 334 i den engelske utgave.tilbake

Forberedelse til Udødelighet. – 21. november.

”For alt det, som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seir, som har seiret over verden; vår tro.” (1. Joh. 5, 4)

Vår tid her nede er kort på sitt beste, og vi ønsker, at alt vi gjør, skal vise seg å styrke Guds verks fremme… La ditt rop gå opp til Gud. Omvend din innerste sjel. Be inderlig til Gud om Hans nådes forvandlende makt. Grip tak i din Frelser slik som Jakob gjorde, inntil Gud ikke bare vil vise deg, hvem du er, men Han vil vise deg, hvem Han er, og du vil i Jesus få se en styrke og støtte, en klarhet og makt, du aldri har sanset eller realisert før. Hvis din tro i utholdenhet tar tak i løftene, vil du seire. Dette er den seir, som har overvunnet verden, vår tro.

Så lenge som du er ærlig overfor deg selv, vil ingen motarbeidende makt på jorden eller helvete være i stand til å ødelegge din fred eller ødelegge din forbindelse med Gud. Hvis du frykter Gud, trenger du ikke å vandre i uvisshet. Hvis du behager Ham, vil du sikre deg alt som din sjel ønsker seg. En fremtredende kristen hadde dette ordtak: ”Det er intet i universet jeg frykter, uten det, at jeg ikke vet om hele min plikt, eller, at jeg feiler ved ikke å utføre den.”

La disse ord bli ditt motto: Stå opp for Jesus, selv om det kan kreve hvilket som helst offer, hvilken som helst selvfornektelse. Stå opp for Jesus, hvorsomhelst, nårsomhelst, stå opp for Jesus. Gjør all din gjerning som om du kunne se gjennom forhenget og Guds øye hvilte direkte på deg med kjennskap til enhver handling.

Han har kjøpt deg med sitt eget blod og, når du trenger Hans hjelp, da kall på ham og du vil ha hjelp. Det er da, at Jesus vil stå opp for deg. La ditt korte, usikre liv være en kontinuerlig forberedelse til det fremtidige udødelige liv. Gud tillater, at vi møter fristelser, for å finne ut av hvilken karakter, vi har, og for at vi skal utbedre våre mangler. Vi er til stadighet omgitt av påtrengende fristelser til synd, som er maskert for å forføre og lokke sjelen til ruin. Satan vil forvandle seg til en lysets engel, og han legger alltid planer for å frarøve Gud Hans herlighet ved å ødelegge sjeler. Fest din hjelpeløse sjel til Gud. Følg det lys, du har fått fra Himmelen. Brev 42. – 21. november 1879. – Til Edson White.

neste kapitel