Denne dag med Gud. kapitel 331. Fra side 335.     Fra side 335 i den engelske utgave.tilbake

Hvordan Holde Kjærligheten i Live. – 22. november.

”Og alltid si Gud og Faderen takk for alle ting i Vår Herre Jesu Kristi navn, og underordner dere under hverandre i Kristi frykt.” (Ef. 5, 20. 21)

Hvor mange vanskeligheter og hvilket tidevann av smerter og ulykke ville ha vært unngått, hvis menn, og også kvinner, ville ha fortsatt å dyrke den hensynsfullhet, oppmerksomhet og de vennlige ord som uttrykte takknemmelighet og verdsetting og viste de små oppmerksomheter, som holdt kjærligheten i live, den de tidligere følte var så nødvendig for å vinne den livsledsager, de ønsket seg. Hvis mann og kone blott ville fortsette å dyrke disse oppmerksomheter, som gir kjærligheten næring, ville de være lykkelige i hverandres selskap og ville ha øvd en helliggjørende innflytelse på sin familie. De ville ha vunnet en liten verden av lykke for seg selv og ville ikke ha ønsket å gå utenfor denne verden for å finne nye attraksjoner og nye mål for sin kjærlighet.

Hvis hjertene hadde blitt holdt sensitive og varme i våre familier, hvis de hadde følt en edel, sjenerøs aktelse og hadde hatt respekt for hverandres smak og meninger. Hvis hustruen hadde søkt anledninger til å uttrykke sin kjærlighet i handling og viste sin mann oppmerksomhet, og mannen viste den samme omtanke og vennlige hensyn til sin hustru, ville barna ha tatt del i samme ånd. Innflytelsen ville ha gjennomtrengt hele hjemmet, og ha spart familien for den store tidevannsbølge av elendighet! Menn ville ikke gå fra hjemmet for å finne lykke annetsteds; og kvinner ville ikke lengte etter kjærlighet og miste sitt mot og sin selvrespekt og bli psykiske invalider på livstid. Vi har kun fått ett livs leiekontrakt, og med varsomhet, flid og selvkontroll, kan livet holdes ut, være behagelig, ja, endog lykkelig.

Ethvert par som forener sine livsinteresser, burde forsøke å gjøre den enkeltes liv så lykkelig som overhodet mulig. Det vi setter pris på, forsøker vi å beholde og gjøre enda mer verdifullt, hvis vi kan. I ektepakten har menn og kvinner gjort en avtale, en investering for livet, og de burde gjøre sitt ytterste for å kontrollere sine utålmodige ord og sin grettenhet, enda mer enn før sitt giftermål, for nå er deres skjebner knyttet sammen for livet som mann og hustru, og hver enkelt er verdsatt i nøyaktig forhold til, hvor megen umake og anstrengelse der gjøres for å bevare og fornye den kjærlighet, de så ivrig søkte og verdsatte, før de giftet seg. – Brev 27. – 22. november 1872. Til Bror Burton, et tidlig medlem av menigheten i San Francisco, California.

neste kapitel