Denne dag med Gud. kapitel 332. Fra side 336.     Fra side 336 i den engelske utgave.tilbake

Listig Uttenkte Planer. – 23. november.

”Og han sa til meg: To tusen og tre hundrede aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin rett igjen.” (Dan. 8, 14)

I fremtiden trengs det stor aktpågivenhet. Det bør ikke være noen åndelig dumhet blant Guds folk. Onde ånder er aktivt opptatt med å søke å få kontroll over menneskelige vesener. Menn blir bundet opp i bunter, parat til å bli fortært av de siste dagers branner. De som forkaster Kristus og Hans rettferdighet vil akseptere villedende resonnementer, som oversvømmer verden. kristne må være edru og på vakt, idet de trofast holder stand mot deres fiende, djevelen, som går omkring som en brølende løve, søkende hvem han kan oppsluke.

Menn vil utføre mirakler under innflytelse av onde ånder. De vil gjøre mennesker syke ved å kaste deres trolldom på dem, og så vil de igjen fjerne trolldommen, samtidig med at de leder andre til å fortelle, at de som var syke er blitt helbredet på mirakuløs vis. Dette har Satan gjennomført gang på gang.

Gud vil være Sitt folks helligdom, hvis de vil adlyde Hans Ord, idet de tror og forkynner de enkle evangeliske sannheter, som Kristus forkynte, da Han var i denne verden. Vi trenger nå å be som aldri før. Vi lever på Den Store Forsoningsdag, og vi skal bekjenne våre synder, og gjøre grundig arbeid for å angre. Vi må sette alle våre evner i sving for å fri oss fra onde og urimelige mennesker. Satan kommer ned som en strålende engel og viser frem fabelaktig skjønne bilder for øynene av dem, som har kommet seg bort fra Gud, så at de ikke ser, hva de er eller vet, hva de trenger. Fienden har kommet ned med stor makt, for å arbeide med all urettferdighets forførelse i dem, som går fortapt, Gud kaller mennesker til anger og gjenomvendelse.

Når Guds folks liv er renset for moralsk og åndelig forurensing; når deres øyne er salvet med den himmelske øyesalve; vil de se, at de er fattige, elendige, fortvilte, blinde og nakne. De vil komme til kilden, som er blitt åpnet for Juda og Jerusalem, og tilføre Kristi rensende blod til sine stakkars, syndsbelastede sjeler. Gud gi at de ikke tøver med å sikre seg de fordeler, som Han har beredt for dem, som elsker Ham og holder Hans bud. – Brev 259. – 23. november 1903. – Til Mrs. L. M. Hall, en nær venninne og i mange år forstanderinne på Battle Creek Sanatarium.

neste kapitel