Denne dag med Gud. kapitel 334. Fra side 338.     Fra side 338 i den engelske utgave.tilbake

Framskynd Kristi Komme. – 25. november.

”Da nå alt dette skal oppløses, hvor må dere da strebe etter hellig ferd og gudsfrykt, idet dere venter på og framskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann!” (2. Pet. 3, 11. 12)

Jeg var i England på det tidspunkt, da dronningen hadde sitt jubileum. (Dronning Victorias gyllne jubileum i 1887) Hennes bilde var i alle vinduer, på papir, på glass, på alt. Alt var gjort, for at folket skulle tenke på henne og huske henne. - Slike parader! Tusinder og tusinder og tusinder av dollars ble brukt ved den anledning. - Oi, folket betalte dollars, kun for en sitteplass i et vindu for å se paraden. En sitteplass i et vindu kostet to- eller tre hundrede dollars for å se dronningen i den anledning.

Jeg var akkurat der i London, da all denne spenning rådde. - Den gjorde meg bedrøvet… De hadde rett til å gjøre dette, men jeg tenkte: … Her ser vi frem til å se Herren komme i himmelens skyer. Tenker vi på Ham, husker vi på Ham? Er Han i våre sinn? Hvis vi virkelig tror på Jesus, hvis vi virkelig tror på Hans komme, hvis vi virkelig levde i Kristus, ville vi ikke klage over hvert lille kors. Da ville vi tenke på, hva Kristus Vår Frelser har gjort for vår skyld. Når vi ser på korset på Golgata, vil våre bitte små ergrelser forsvinne ut av syne. Hvorfor skulle vi ikke som kristne løfte Ham opp, Mannen fra Golgata? For Kristus la sine herlige klær til side; for vår skyld ble Han fattig, for at vi gjennom Hans fattigdom kunne bli rike.

Det offer vil gå tapt for oss, med mindre vi griper tak i Kristus i tro. Vi har slett ingen rettferdighet i oss selv. Alle profetiene viser oss, at avslutningen på alt er nær. La oss bringe våre hjerter i rett skikk for Gud.

Det er et liv på den annen side. En evighet. Et liv i lykke. Ingen død kan komme inn der. Det vil ikke være antydning av smitte der. Ingen sykdom, smerte eller sorg. Ønsker du ikke å komme der? Gatene er brulagt med gull, og du vil se Kongen i Hans herlighet. Jeg må være der. Jeg må få se Kongen i Hans Majestet. Led ikke folket til å tro, at de kan reise did og ta sine synder med seg. Karakterene må forvandles her. Vi må lære å synge frelsens sanger her, om vi noen gang skal få synge sangene om frelsen i Himmelen. Syng om Guds godhet. Tal om Hans makt. – Manuskript 20. – 25. november 1888. – ”En God Prediken.”

neste kapitel