Denne dag med Gud. kapitel 335. Fra side 339.     Fra side 339 i den engelske utgave.tilbake

Skole – Her og Heretter. – 26. november.

”Da de på ny korsfester Guds Sønn for seg og gjør Ham til spott.” (Hebr. 6, 6)

Enhver må for egen del rette sin oppmerksomhet mot kallet: ”Kom til Meg, - og Jeg vil gi dere hvile.” (Matt.11, 28) Herren Jesus har betalt ditt eksamensgebyr. Alt du må gjøre er å lære av Ham. Den kristelige høflighet, som praktiseres i Den Høyere Skole, skal også praktiseres i denne lavere skole av gamle som av unge troende.

Alle som undervises i Kristi skole er under himmelske hjelperes trening; og de bør aldri glemme, at de er et skuespill for verden, for engler og for mennesker. De skal representere Kristus. De skal hjelpe hinannen til å bli verdige til opptak i den høyere skole. De skal hjelpe hverandre til å bli edle, og til å nære en sann ide om, hva det betyr å være et Guds barn. Deres ord skal bringe mot og oppmuntring til andre. De skal løfte opp de svake hender og styrke de svake kne. På hvert hjerte skal ordene skrives inn som med en diamantspiss: ”Det er kun en ting jeg frykter, at jeg ikke skal forstå min plikt og gjøre den feil ikke å utføre den.” Vi lever i en tid, da vi burde søke Herren alvorlig, ærlig og inntrengende.

Det er mange måter på hvilke menneskelige vesener kan korsfeste Guds Sønn på ny, og utsette Ham for åpen skam. Å tilbe verdslig forretning forvirrer sinnet så meget, at Satan stjeler seg nærmere, og lumsk luskende finner han en inngang. Han har mange teorier, som han kan bruke til å villede dem, som ønsker det. De feile synspunkter om Gud, som verden bruker, er skjult skeptisisme, som bereder veien for ateisme. Ved forhastede ord og selviske handlinger, fyller menn ofte Kristi hjerte med dyp sorg. Således arbeider Satan utrettelig for å lede dem til illojalitet mot Gud. Etterhånden som han vinner kontroll over menneskers sinn, gjør han uutslettelige inntrykk på dem og evighetens realiteter blekner bort.

En selvkontrollert ånd, ord som er talt i kjærlighet og ømhet, ærer Frelseren. De som taler vennlige, elskelige ord, ord, som skaper fred, vil bli rikelig belønnet. Vi er Kristi utvalgte prester, og vi skal la Hans Ånd skinne frem i ydmykheten og saktmodigheten, vi har lært av Ham. Brev 257. – 26. november 1903. – Til Dr. J. H. Kellogg.

neste kapitel