Denne dag med Gud. kapitel 338. Fra side 342.     Fra side 342 i den engelske utgave.tilbake

De Himmelske Englers Tjeneste. – 29. november.

”Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?” (Hebr. 1, 14)

Herren etterlater ikke dem i mørke, som følger alt det lys, som er gitt dem, men sender Sine engler for å kommunisere med dem. Kornelius levde etter den instruksjon, som var gitt i Det Gamle Testamente, og Herren sendte en budbringer for å fortelle ham, hva han skulle gjøre.

Gud kunne ha gitt Kornelius all den undervisning, han trengte, ved en engel, men det var ikke Hans plan. Hans hensikt var å bringe Kornelius i forbindelse med dem, som hadde mottatt kunnskap fra det høye, hvis oppgave var å formidle denne kunnskap til dem, som søkte lys. Således gjør Gud alltid med Sitt folk.

”Send menn til Joppe” sa engelen, ”og hent til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter; han bor hos en garver som heter Simon, og som har et hus ved havet: Han skal fortelle deg alt, du bør gjøre.” (Ap. Gj. 10, 5. 6.) Kornelius fulgte den instruksjon, han hadde fått. Han forente seg med menigheten og ble en brukbar og innflytelsesrik samarbeider for Gud.

Dette eksempel skulle være en trøst og en styrke for oss. La dem, som er i Guds tjeneste, nøye studere forbindelsen mellom himmelen og jorden. Himmelske og jordiske hjelpere skal forenes i det store arbeid å formidle lys til dem, som sitter i mørke.

Himmelske engler skal bringe velsignelser til oss, og til gjengjeld skal vi dele dem ut til våre medmennesker.

Legg merke til oppfordringen gitt til Kornelius: ”Dine bønner og dine almisser er steget opp til ihukommelse for Gud.” (Ap. Gj. 10, 4b). Hans trofasthet ble lagt merke til i himmelen. Gud så, at han var en mann egnet til å bli betrodd større lys og større ansvar, fordi han hadde brukt de talenter, han hadde lånt, på rett vis. Vi bør betrakte vårt forvalterskap som et hellig ansvar. Vi skal arbeide flittig med de talenter, som er oss betrodd. Når vi gjør det, vil Gud legge merke til vår trofaste anstrengelse, og vil gi oss forstørret evne til tjeneste.

Gud prøver å forberede Sitt folk til å bære frukt til Hans ære. Paulus sier: ”For vi er Guds medarbeidere; dere er Guds åkerland, Guds bygning.” (1. Kor. 3, 9). Manuskript 67. - 29. november 1900. ”Ord med Instruksjon til Menigheten.”

neste kapitel