Denne dag med Gud. kapitel 34. Fra side 42.     Fra side 42 i den engelske utgave.tilbake

Til de Fryktsomme, Svekkede og Svake. - 3. februar.

”Stol på Herren og gjør det gode, så skal du få bo i landet. Legg vind på troskap! (Den engelske teksten: ”Stol på Herren og gjør det gode, så skal du få bo i landet, og du er sikret mat.” (og visselig, du skal bli foret)” Salme 37, 3.

”Stol på Herren” Hver dag har sine byrder, sine bekymringer og en følelse av rådløshet; og når vi møtes, hvor snare er vi da ikke til å fortelle om våre vanskeligheter og prøver. – Så mange innbilte vanskeligheter presser seg på, vi gir etter for frykt og gir uttrykk for en voldsom mengde engstelse. - Man skulle nesten tro, at vi slett ikke hadde en medfølende, kjærlig Frelser, rede til å lytte til alle våre bønner og parat til å være en nær hjelper for oss i enhver nødssituasjon.

Noen frykter alltid for og forutser vanskeligheter, som aldri kommer. - Hver eneste dag er de omgitt av tegn på Guds kjærlighet, hver eneste dag nyter de Hans forsyns overflod; men de overser dagens velsignelser. - Deres sinn dveler til stadighet ved ubehageligheter, noe de frykter vil skje. - Det hender også, at en meget liten vanskelighet, som virkelig eksisterer, blinder deres øyne for de mange ting, som burde vekke deres takknemmelighet. Fiendtlighetene de støter på, driver dem ikke til Gud, den eneste kilde til hjelp; i stedet skiller vanskelighetene dem fra Gud, fordi de vekker uro, gremmelse og klage.

Brødre og søstrer, er det bra å være vantro på den måte? Hvorfor skulle vi være utakknemmelige og tillitsløse? Jesus er vår venn. Hele Himmelen er interessert i vår velferd; og vår engstelse og vår frykt volder Den Hellige Ånd sorg. Vi burde ikke gi etter for bekymring som kun plager og sliter oss ut, men ikke hjelper oss til å bære og tåle prøver. Det må ikke gis rom for mistro til Gud, så vi forbereder fremtidige behov og gjør det til hovedformålet i livet, som om vår lykke besto av jordiske ting, og vi mener, vi kan skaffe oss dem, mens vi overser den kjensgjerning, at Gud kontrollerer alt.

Du kan bli forvirret, når du driver forretning; dine fremtidsutsikter kan se mørkere og mørkere ut, og kanskje du også trues av tap. Men bli ikke motløs; kast dine bekymringer på Gud og vær rolig og glad. Start hver eneste dag med alvorlig bønn, forsøm ikke pris og takk. Be om visdom til å takle dine forretninger med klokskap og motvirk således tap og ulykke. Gjør alt, du er i stand til for din del, for å få gunstige resultater. Jesus har lovt guddommelig støtte, men ikke uten at du gjør det, du kan. – The Review and Herald. 3. februar, 1885

neste kapitel