Denne dag med Gud. kapitel 342. Fra side 346.     Fra side 346 i den engelske utgave.tilbake

Takknemmelig for Hvert Sekund. – 3. desember.

”Jeg vil ikke etterlate dere farløse; Jeg kommer til dere” (Joh. 14, 18)

Selv om jeg ikke sov godt siste natt, var min fred som en elv. Jesu kjærlighet gror i mitt hjerte, og jeg elsker ham, mitt hjerte flommer over av takknemmelighet og takk. Guddommelig sannhets verdi presenterer seg med en sådan klarhet og kraft for mitt sinn, at jeg lengter etter å uttrykke den for alle, som jeg kan nå for å trøste og oppmuntre dem med den trøst, som jeg også selv blir trøstet ved. Jeg føler meg ikke det minste nedtrykt. Behagelige tanker og ideer presenterer seg for meg som dyrebare syner av gull, mitt hjerte gløder, og jeg føler en begeistring og iver i min sjel, som synes å lengte etter å uttrykke seg.

Når jeg leser skriftene, synes det som om, at det skinner lys på hvert brev. Setningene synes så friske, nye og betydningsfulle – og mitt hjerte er i full harmoni med det hele. Jeg er takknemmelig for hvert sekund, til og med, når jeg ligger våken om natten og ikke får sove.

Jeg vet, at i min daglige erfaring er Den Hellige Ånd til stede, når jeg leser Hans Ord. Han planter sannheten i hjertet, så den kan uttrykkes i livet og karakteren og formidles til andre. Guds Ånd tar sannheten fra den hellige bok, hvor Han selv har plassert den, og stempler den i sjelen. Hvilken hellig glede, hvilket håp og hvilken trøst kan bli vår, når vi deler den med andre.

Jeg var til stede på ettermiddagsdagsmøtet (i Ballerat, N.S.W., Australia) og det var flere mennesker til stede der for å lytte til Ordet, enn jeg hadde forventet. Jeg talte ut fra Joh. 14, 15-24. Herren ga meg ord å tale til folket. Jeg skulle legge frem for dem de dyrebare forsikringer, som Kristus har gitt til alle dem, som kjenner og adlyder Hans bud.

Jesus ber om et bevis på deres kjærlighet til ham. ”Dersom dere elsker Meg, da holder dere Mine Bud.” (Joh. 14, 15). Hvis det ikke var mulig for oss å holde Hans bud, hvorfor taler Han da slike ord til oss? Det følgende vers åpner en skatt av kunnskap. ”Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann, for at Han kan være hos dere evinnelig.” (Joh. 14, 16)

Er dette løfte ikke sikkert? Kan noe ord fra Guds enbårne Sønns lepper gjøre det mer sikkert, troverdigt og positivt? – Manuskript 2. – 3. desember 1892. – fra dagbok.

neste kapitel