Denne dag med Gud. kapitel 348. Fra side 352.     Fra side 352 i den engelske utgave.tilbake

Guds syn på Storhet. – 9. desember.

”Da tok kongen til orde og sa: Er ikke dette det store Babel, som jeg har bygget til kongesete ved min veldige makt og til ære for min herlighet?” (Dan. 4, 30)

Nasjoners og individers styrke finnes ikke i de fortrin som synes å gjøre dem uovervinnelige; den finnes ikke i deres oppskrytte storhet. Det eneste som kan gjøre dem store eller sterke er Guds makt og forsyn. Ved sin holdning til Hans styrelse avgjør de sin egen skjebne.

Verdenshistorien beretter om menneskers bedrifter, deres seire i slag, deres suksess i å klatre til topps i verdensopinionen. Guds historie beskriver et menneske, slik som himmelen ser på ham. I de guddommelige rapporter ser det ut til, at hele hans fortjeneste består i hans lydighet mot Guds krav. Hans ulydighet er troverdig nedtegnet, der står det, at han fortjener den straff, han helt sikkert vil få. I evighetens lys vil det ses, at Gud bedømmer mennesker etter øyeblikkets lydighet eller ulydighet.

Hundreder av år, før et folk er kommet på scenen, har den profetiske penn, etter diktat fra Den Hellige Ånd, nedtegnet dets historie.

Guds stemme, som ble hørt i forgangen tid, lyder ned gjennom tidene fra århundre til århundre, via generasjoner, som er kommet inn på handlingens arena og er forsvunnet igjen. Skal Gud tale og Hans stemme ikke bli respektert? Hvilken makt forutså hele denne historie, at nasjoner, den ene etter den andre, skulle få makt til forutsagt tid og sted, uvitende om at de vitnet om sannheten, som de selv ikke kjente betydningen av?

Gud har bestemt en plass til ethvert menneske i Sin store plan. Ved sannhet eller falsk lære, ved tåpelighet eller visdom, alt tjener en hensikt og bringer sikre resultater.

I verdens øyne kan de, som tjener Gud, framstå som svake. De kan tilsynelatende dukke under i bølgene, men med neste bølge dukker de opp igjen, nærmere sitt mål.” Jeg gir dem evig liv” sier vår Herre; ” – ”Heller ikke skal noen rive dem ut av Min hånd.” (Joh. 10, 28) Selv om konger kastes ut og nasjoner fjernes, skal de sjeler, som i tro klynger seg til Guds løfter, leve evig. "Men de forstandige skal skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evinnelig og alltid.” (Dan. 12, 3) – Manuskript 36. – 9. desember 1896. – ”Lydighet Betingelsen for Suksess.”

neste kapitel