Denne dag med Gud. kapitel 349. Fra side 353.     Fra side 353 i den engelske utgave.tilbake

Hjerter fylt med Kristi fred. – 10. desember.

”At de alle må være ett, likesom du, Fader, i Meg, og Jeg i Deg, at også de må være ett i oss, for at Verden skal tro, at Du har utsendt Meg.” (Joh. 17, 21)

Kristus kom til Verden for å søke å frelse sjeler, som holdt på å gå fortapt. Han ga dem lys angående sannheten. Det samme arbeid har Han overgitt til alle, som mottar Ham som sin frelser. ”Og Jeg helliger Meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.” (Joh. 17, 19)

Hvor betydningsfullt, at vi er rotfestet og grunnfestet i sannheten! Ingen vranglære er sannhet. Herren Jesus har lovet at, dersom vi mottar Ham i tro og tror på Ham, setter Ham, som vårt eksempel, vil Han gi oss ”makt til å bli sønner av Gud.” Jesu Kristi evangelium inneholder de store sannhetsprinsipper, uttrykt i et rent liv. I kjærlighet og sann rettferdighet skal disse prinsipper forkynnes for verden. I all samkvem med andre skal vi adlyde Guds lovs bud. ”og Jeg helliger Meg for dem, for at de også skal være helliget i sannhet. Men jeg beder ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på Meg.” (Joh. 17, 19. 20)

Av disse ord ser vi, hvor meget som avhenger av deres karakter, som hevder å tro på Jesu Kristi evangelium. Verden vil bedømme Frelseren ut fra Kristi etterfølgeres liv. Hvis noen i ord eller gjerning viker av fra sannhetens levende prinsipper, vanærer han sin Frelser og utsetter Kristus for åpen skam.

La enhver sjel tro på Kristus og motta den kraft som Kristus har lovd, så han kan være et Guds barn, idet han samvittighetsfullt følger sannheten: dens prinsipper vevd inn i hans ord, hans ånd og i alle hans arbeider. Slik kan kristne bli en foredlende innflytelse, som motvirker falsk religion og utroskap. Deres nærvær bringer med seg den sterke innflytelse av himmelske prinsipper, og gjør dem gjennom Kristus til en ære for evangeliet. De vokser i kraft til å kommunisere den helliggjørende nåde fra himmelen, idet deres innflytelse stadig øker på grunn av deres tiltagende ærbødighet for sannheten. Deres hjerter er fylt med Kristi fred. – Brev 327. – 10. desember 1905. – Til W. C. White.

neste kapitel