Denne dag med Gud. kapitel 35. Fra side 43.     Fra side 43 i den engelske utgave.tilbake

Hjelp til Studiet. - 4. februar.

”Anstreng deg for å stå din prøve fremfor Gud, så du kan være en arbeider, som ikke har noe å skamme seg over, men legger frem sannhetens ord uten å bøye av.” 2. Tim. 2, 15.

Vær forsiktig, hvordan du tolker Skriften. Læs den med et hjerte åpent for å ta imot Guds Ord, og den vil gi deg himmelens lys, forståelse til den enkle. Dette er ikke den evnesvake, men den, som ikke strekker seg selv utover sine begrensede evner i forsøk på å se ut som original og uavhengig ved å prøve å strekke seg etter kunnskap høyere enn den, som gir adgang til sann kunnskap.

Alle, som fordyper seg i Guds Ord, deltar i et meget høytidelig og hellig arbeid; for gjennom sin gransking mottar de lys og korrekt kunnskap, som de kan gi dem, som ikke kjenner sannheten. Utdannelse er innprenting av ideer, som er lys og sannhet. Enhver som flittig og tålmodig gransker Skriftene, så han kan undervise andre, nærmer seg arbeidet på en korrekt måte med et ærlig hjerte, idet han legger sine foruttatte meninger til side, hva de enn kan være, og likeså de medfødte fordommer, før han begynner sin forskning. Hvis han gjør det, vil Han greie å tilegne seg sann kunnskap. Men det er lett å få feil forståelse av Skriften, legge vekt på noen vers og tillegge dem betydning, som ved første øyekast synes å være rett, men ved nærmere ettersyn vil vise sig å være feil. Hvis den, som søker sannhet sammenligner Skrift med Skrift, vil han finne nøkkelen, som åpner skattekisten og gir ham sann forståelse av Guds Ord. Da vil han se, at hans første inntrykk ikke kunne tåle nærmere gransking, og hvis han hadde fortsatt å tro dem, ville han ha blandet falsk lære med sannhet.

Salmisten David opplevde mange stemningsskift i sitt sinn. Til tider, når han fikk se Guds vilje og veier, følte han seg høyt oppe. - Så når han fik øye på det motsatte av Guds barmhjertighet og uforanderlige kjærlighet, synes alt å være innhyllet i en sky av mørke. Men gjennom mørket fikk han se Guds egenskaper, det fylte ham med tillit og styrket hans tro.

Etterhånden som han gråt og bad, fik han et klarere syn på Guds karakter og egenskaper, og idet han ble undervist av himmelske hjelpere, fant han ut av, at hans ideer om Guds rettferd og strenghet var overdrevne. - Manuskript 4. februar 1896.

neste kapitel