Denne dag med Gud. kapitel 350. Fra side 354.     Fra side 354 i den engelske utgave.tilbake

At Deres Glede Må Være Fullkommen. – 11. desember.

”Denne Esra drog opp fra Babel. Han var en skriftlærd mann, vel kjent med Mose Lov, den som Herren, Israels Gud, hadde gitt. Kongen ga Ham alt det han bad om; for Herren hans Gud holdt Sin hånd over ham.” (Esra 7, 6)

Kristus ønsker, at alle skal eie en overflod av himmelsk nåde. Han ønsker, at Hans glede skal være i deg, og at din glede skal være fullkommen. Enhver sjel skal disiplinere seg i streng, trofast tjeneste, like sikkert utenfor møtetid som under møtet. Du er under full overvåking av himmelske engler, og enhver trofast disippel kan være, hvis han vil, hva Esra var foran kongen. Guds hånd hviler på dem til beste for dem, som søker Ham, men Hans makt og Hans vrede vender seg mot dem, som svikter Ham, og som stoler på hjelp og vennskap fra verden, idet de henvender seg til Ekrons gud for å søke råd, og ikke bryr seg om den levende Guds råd.

Guds barn vil vite, hvem som er deres hjelper. De vet hvem de kan stole helt og fullt på, og med Kristi hjelp, kan de, uten å formaste seg, ha hellig tillit. Ja, hans tjenere kan trygt stole på Ham alene, uten frykt, idet de ser hen til Jesus, og idet de presser seg fremad i lydighet til Hans krav, og idet de legger alt bak seg, som binder dem til verden, hva enten verden gjør motstand eller bifaller. Deres suksess kommer fra Gud, og de kommer ikke til å tape, selv om de ikke har den rikdom og innflytelse som de onde. Hvis de mislykkes, er det fordi de ikke er lydige mot Guds bud, og Den Hellige Ånd ikke er med dem.

Vår eneste sikkerhet er å være forent med Herren Jesus Kristus. Vi har råd til å miste vennskapet til verdslige menn. De, som knytter seg til verdslige mennesker, så de kan sette sine vanhellige planer i gang, gjør en forferdelig feil; for de taper retten til Guds gunst og velsignelse. Jeg skal understreke og gjøre Guds folk oppmerksomme på, at Herren selv har plassert et skille mellom verden og det, Han har etablert her på jorden. Guds folk skal tjene Ham, for Kristus har kalt dem ut av verden, helliget og renset dem, så de kan gjøre Hans gjerning. – Det finnes ikke noen mulighet for å skape overensstemmelse mellom det vanhellige og det hellige. Det kan ikke være overensstemmelse mellom Kristus og Belial. Men ”Dere veldige menn! Hvor lenge skal Min ære være til spott? Hvor lenge vil dere elske det som fåfengt er, søke løgn?” (Sal. 4, 3) Og denne helligelse til Gud, dette skille fra verden, er klart beskrevet og positivt bekreftet i både Det Gamle og Det Nye Testamente. Brev 329. – 11. desember 1905. Til J. A. Burden, Direktør for Loma Linda Sanatarium.

neste kapitel