Denne dag med Gud. kapitel 352. Fra side 356.     Fra side 356 i den engelske utgave.tilbake

Ydmykhetens Storhet. – 13. desember.

”For den som vil berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.” (Luk. 9, 24)

Kristus ga Sine disipler en ytterst betydningsfull leksjon om hvem som skulle være Hans disipler. ”I det rike, som Jeg holder på å opprette,” sa Han, ”vil kampen om å få være den største ikke ha noen plass. Dere er alle brødre. Alle Mine tjenere der skal stå på like fot. Den eneste storhet, en vil finne der, vil være ydmykhetens storhet og helligelse til tjeneste for andre. Den som ydmyker seg selv skal bli opphøyd, og den som opphøyer seg selv skal fornedres. Den, som søker å tjene andre ved å fornekte seg selv og gi avkall på egne ønsker, vil få de karakteregenskaper, som Gud favoriserer, i gave, han vil utvikle visdom, sann tålmodighet, langmodighet, vennlighet, medfølelse. Dette gir Ham den høyeste posisjon i Guds Rike.”

Menneskesønnen ydmyket Seg selv for å bli Guds Tjener. Han steg helt ned til bunnen og ofret Seg Selv, endog til døden, for å gi frihet og liv, og en plass i Sitt Rike til dem, som tror på Ham. Han ga Sitt Liv som løsepenger for mange. Dette skulle være nok til å gjøre dem skamfulle, som alltid strever for å være den første og få overtaket.

”Hvis noen vil komme etter Meg,” sa Kristus, ”la Ham fornekte Seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge Meg” (Luk. 9, 23) Dette er beviset på en sann disippel. Hvis menighetsmedlemmene ville være Ordets gjørere, som de høytidelig har forpliktet seg til å være, da de mottok dåpen, ville de elske sine brødre og alltid søke enhet og harmoni.

De som tror på Kristus og vandrer ydmykt med Ham, - som våger for å se, hva de kan gjøre for å hjelpe, velsigne og styrke andres sjeler, samarbeider med engler, som tjener dem, som skal være arvinger til livet. Jesus gir dem nåde, visdom og rettferdighet og gjør dem til en velsignelse for alle, de blir brakt i kontakt med. Jo mer ydmyke de er i egne øyne, dess flere velsignelser får de av Gud, for det å motta gjør dem ikke store i egne tanker. De bruker sine velsignelser på rette måte, for de mottar for å dele ut.

De tjenende engler får instruksjon fra Guds trone om å samarbeide med menneskelige redskaper. De tar imot nåde fra Kristus for å gi den videre til menneskelige vesener. – Manuskript 165. – 13. desember 1898. – ”Enhet er Beviset på en Sann Disippel.”

neste kapitel