Denne dag med Gud. kapitel 355. Fra side 359.     Fra side 359 i den engelske utgave.tilbake

Originaler og Særlinger. – 16. desember.

”Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis.” (1Kor. 2, 4)

Vi er ikke overrasket over å finne, at Satan ikke arbeider på annen måte i dag, enn han gjorde i fortiden. Vi skal leve i tro; for uten tro er det umulig å behage Gud. – Pralende påstander om å være rettferdig og støyende demonstrasjoner kan lede til en fanatisk erfaring, som kan forvirre mange sinn. Hvis det blir oppmuntret til sådanne ting, vil en bølge av fanatisme oversvømme våre rekker, og det vil være skadelig for Guds verk, for det vil drive mange sjeler inn i farlige blendverk. Disse ting har Satan oppfunnet for å forføre, om det er mulig, de utvalgte.

Det er vårt privilegium å forkynne Ordet og således være et uttrykk for Ånden. Det er enhver sjels forrett å utøve tro på Vår Herre Jesus Kristus. Men et rent, åndelig liv, kommer kun, når sjelen overgir seg selv til Guds vilje gjennom Kristus, den forsonende Frelser. Det er vår forrett å bli bearbeidet av Den Hellige Ånd. Ved å utøve tro blir vi brakt inn i sameksistens med Kristus Jesus, for Kristus bor i alle deres hjerter, som er ydmyke og saktmodige. Dem tilhører en tro, som arbeider i kjærlighet og renser sjelen, en tro, som bringer fred til hjertet, og leder an på stien med selvfornektelse og selvoppofrelse. –

La det ikke være noen merkverdig eller snål bevegelse som forkynner sannhetens Ord, for sådant vil svekke det inntrykk, som Ordet skulle gjøre. Vi må beskyttes, for Satan har besluttet, hvis det er mulig, å blande inn sin onde innflytelse i de religiøse gudstjenester. La det ikke være noen teatralske fremføringer, for det vil ikke hjelpe til å styrke troen på Guds Ord. Snarere vil det bortlede, oppmerksomheten til det menneskelige instrument. –

De som virkelig er under innflytelse av Den Hellige Ånd, vil avsløre Hans makt ved praktisk gjennomføring av sannhetens evige prinsipper. De vil avsløre, at den hellige olje er tømt fra de to olivengrener ned i kamrene i deres sjels tempel. Deres ord vil være gjennomsyret av Den Hellige Ånds kraft for å mildne og betvinge hjertet. Det vil komme tydelig frem, at de ord, som blir talt er ånd og liv. – Brev 352. – 16. desember 1908. Til Elder S. N. Haskell, presidenten i Den Californiske Konferens.

neste kapitel