Denne dag med Gud. kapitel 356. Fra side 360.     Fra side 360 i den engelske utgave.tilbake

Å holde Jul. – 17. desember.

”Og se en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede, som skal vederfares alt folket!” (Luk. 2, 9. 10)

Den 25. desember har lenge vært minnet som dagen for Jesu fødsel. – og det er ikke min hensikt å avkrefte eller stille spørsmål ved fordelen av å feire denne begivenhet på den dag, men jeg vil gjerne dvele ved vår Frelsers barndom og liv. Jeg tenkte å lede barnas oppmerksomhet hen til den enkle måte Vår Frelser kom til Verden på.

Hele Himmelen var interessert i den store begivenhet: Kristi komme til Jorden. Himmelske budbærere kom for å bekjentgjøre fødselen av den lenge forventede Frelser til de ydmyke hyrder, som våket over sine flokker om natten på Bethlehems sletter. Det første, som tiltrakk seg hyrdenes oppmerksomhet ved Frelserens fødsel, var et strålende lys på den stjerneklare himmel, som fylte dem med undring og beundring. – De forbausede hyrder kunne nesten ikke fatte det dyrebare budskap, som ble båret til dem av englene, og da det klare lys var forsvunnet, sa den ene til den andre: ”Og det skjedde da englene var faret fra dem opp til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå like til Bethlehem og se dette, som har hendt, og som Herren har kunngjort oss! Og de skyndte seg og kom og fant både Maria og Josef og barnet, som lå i krybben; og da de hadde sett det, fortalte de dem det ord som var sagt dem om dette barn.” (Luk. 2, 15-17)

Hvilken uforlignelig kjærlighet Jesus har åpenbart for en fallen Verden! Hvis englene sang fordi Kristus var født i Bethlehem, skulle da ikke våre hjerter gjenta den glade strofe; Ære være Gud i det høyeste, fred på Jorden i mennesker Hans velbehag? Selv om vi ikke kjenner den nøyaktige dag for Kristi fødsel, vil vi ære den hellige begivenhet. Måtte Herren forbyde at noen skulle være så sneversynt at ignorere begivenheten, fordi det nøyaktige tidspunkt ikke er angitt. La oss gjøre hva vi kan for å feste barnas sinn til de ting, som er dyrebare for dem, som elsker Jesus. La oss lære dem, hvorledes Jesus kom til verden for å bringe håp, styrke, fred og lykke til alle. – La alles hjerter svare ved å vise overordentlig stor glede for Guds Sønns uvurderlige gave. – The Review and Herald. – 17. desember 1889. –

neste kapitel