Denne dag med Gud. kapitel 36. Fra side 44.     Fra side 44 i den engelske utgave.tilbake

Velsignelser Uten Tall. - 5. februar.

”Vent på Herren, vær frimodig og sterk! Ja, vent på Herren! ” Salme. 27, 14. ( Den engelske tekst: ”Vent på Herren, vær ved godt mot, og Han skal styrke ditt hjerte. Vent, sier jeg deg, på Herren).

Vær ved godt mot, min søster. La oss holde ut litt lengre og vi skal se Gud. ”La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på Mig! I Min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde Jeg sagt dere det. For Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil Jeg komme tilbake og ta dere til Meg, så dere skal være der Jeg er.” Joh. 14, 1-3.

Fyll ditt hjerte med nytt mot og håp til Herren. Jeg fryder meg over de strålende utsikter for fremtiden, og det samme kan du også gjøre. La oss være glade og prise Gud for Hans kjærlige godhet mot menneskenes barn. Se ikke på det mørke. Ha tro til Gud. Vi er Kristi eiendom, la oss huske, at Han elsker oss og vil være vår hjelper og vår Gud.

Siste natt lå jeg våken ganske lenge. Jeg var bekymret og engstelig; for jeg visste, at noen ble fristet og prøvd, og jeg tenkte på, hvordan jeg kunne hjelpe dem til å se hen til Jesus, så de kunne trøste sine hjerter i Hans kjærlighet. Jeg tenkte, hvis jeg bare kunne ta tak i Kristi hånd og høre Hans stemme, mens jeg ligger våken og ber for meg selv og enn mer for andre, som blir fristet og prøvd! Jeg kunne ikke sove etter kl 01. – Jeg var så lei meg, for jeg hadde skrivearbeid, jeg ønsket å utføre i dag, og jeg tenkte, at jeg ville være ubrukelig, hvis jeg ikke kunne sove. – Klokken 02 sto jeg opp, kledde meg på, tente ild og før frokost hadde jeg skrevet mange sider. Jeg har skrevet ennå flere sider etter frokost og har slet ikke følt meg trett.

La oss takke for enhver gunst. La oss forsøke å være solskinskristne. De sjeler, som jeg bekymrer meg for, fordi jeg frykter, at de ikke vil holde ut helt til avslutningen, vil jeg overlate i Guds hender. Det som er guddommelig virkelighet vil skinne midt i det moralske mørke, fordi Kristi lys skinner på det. Vi skylder Ham konstant pris og takk; for vi blir båret ved Hans kraft gjennom tro. Vi kan ikke bære oss selv.

Vær ved godt mot. Herren elsker deg og har medynk med deg og enhver av dine svakheter. Han vil visselig styrke og velsigne deg, hvis du blott vil stole på Ham. Det vil ikke tilfredsstille Den Evige Gud å gi dem, som elsker Hans Sønn en mindre velsignelse enn Han gir Sin Sønn. - Brev 57. 5. februar 1905, til Mrs. A. Breed, en predikants kone.

neste kapitel