Denne dag med Gud. kapitel 360. Fra side 364.     Fra side 364 i den engelske utgave.tilbake

Blafrende Lys. – 21. desember.

”La således deres lys skinne for menneskene, at de må se deres gode gjerninger og herliggjøre deres Fader i Himmelen.” Matt. 5, 16.

Jeg lengter etter å se menigheten våkne til full bevissthet om sitt ansvar og sin plikt overfor Gud, så de lar sitt lys skinne frem til verden i klare, stabile, glitrende stråler. Manges lys er alt for blafrende, ikke til å regne med og ikke å stole på. Til tider blusser det opp i klare stråler for deretter å dø hen. Herren Gud i Israel kan ikke bli herliggjort, med mindre at lyset skinner støtt midt i det moralske mørke; og det må være like stabilt, når lyset skinner. Lyset fra Rettferdighetens Sol er aldri dimmet ned. Det skinner bestandig på oss. Selv om Satan kaster sin helvedes skygge tvers over vår sti, skinner lyset likevel frem på den annen side.

Så hvorfor skulle Jesu etterfølgere ikke vandre i Hans lys og reflektere de glitrende stråler fra Rettferdighetens Sol? De kan gjøre dette. Kristus har forent Seg med dem, så de kan gjøre det, Han gjør det mulig for dem å gjøre det, for Han ville aldri forene Seg med dem for å utføre noe, som det ikke er mulig for dem å gjøre. Det som er mulig, skal gjøres, ikke bare for deres egen lykke og fred, men til beste for hele verden.

Vi trenger hver dag å løfte vår sjel mot himmelen, idet vi fanger opp de klare stråler fra Rettferdighetens Sol. Har Gud glemt å være nådig mot Sitt folk, som frykter Ham, som elsker Ham? Nei. Har Han stengt for sin omsorgsfulle barmhjertighet, så den ikke lenger kan nå Hans prøvede og fristede folk? Jeg sier deg, nei. Se opp, skjelvende, tvilende sjel. Se opp i Jesu Kristi ansikt, som lyser av kjærlighet til deg, Han har kjøpt deg med Sitt blod og tvil ikke mer.

Jesus lever som din advokat, din store Yppersteprest. Han er din representant for Faderen i De himmelske rettssaler. Hans bønn sikrer deg alt, som din tro krever. ”Bed, så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere!”(Matt. 7, 7) Hvem har sagt dette? Den evige Fader, Fredsfyrsten. Han er din Frelser. Aldri vil Han mislykkes i å bevise, at Han er tro mot Sitt ord. Aldri vil Han gjøre Seg om til en bedrager. Gud har lovet det. La troen gjøre krav på løftet. – Manuskript 24. – 21. desember 1889. – Dagbok.

neste kapitel