Denne dag med Gud. kapitel 361. Fra side 365.     Fra side 365 i den engelske utgave.tilbake

Kjærlighet Oppfyller Loven. 22. desember.

”Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt; derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.” (Rom. 13, 10).

Den egenskap, som Kristus setter mest pris på i mennesket er kjærlighet fra et rent hjerte. Dette er frukten, som er født på det kristne tre. ”Dere elskede! La oss elske hverandre for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.” (1. Joh. 4, 7) Herren Jesus har sagt: ”Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre, likesom Jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Derpå skal alle kjenne, at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.” (Joh. 13, 34. 35)

Skjult i skystøtten talte Herren til Israels barn gjennom Moses: ”Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette din neste, for at du ikke skal få synd på deg for hans skyld. Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv; Jeg er Herren. (3. Mos. 19, 17. 18) ”Dette byder Jeg dere, at dere skal elske hverandre.” (Joh. 15, 17)

Hvis dere er Bibelkristne, vil enhver av dere ha like stor interesse for deres bror, som er arbeidsfelle, som for dere selv. Arbeidet med å gi livets brød til sjeler, som holder på å gå fortapt, skulle være av altoppslukende interesse, og bevare arbeidernes hjerter vennlige og barmhjertige mot hverandre. Sann kristen høflighet trenger å kultiveres, sinnet og hjertet må opplæres og trenes til gode gjerninger og samtidig ha en uselvisk interesse for enhver arbeider i Guds verk.

Se på dere selv som misjonærer, ikke blant hedninger, men blant deres egne brødre. Det krever en masse tid og arbeid å overbevise en sjel om sannheten. Hvor mange penger har vært brukt i forsøk på å vende menn og kvinner fra synd til rettferdighet! Og når sjeler er brakt inn i sannheten, hva skjer da i Himmelen? Da er det mer glede blant englene over en synder, som angrer, enn over nittini rettferdige personer, som tror, at de ikke trenger til omvendelse. (se Luk. 15, 7)

Hvis du blir i Guds kjærlighet, vil din sjel være omgitt av en innflytelse, som vil være en duft av liv til liv. Du skal våge over sjeler som en, som skal avlegge regnskap. – Manuskript 16. – 22. desember 1892. ”Kjærlighet til Brødre”.

neste kapitel