Denne dag med Gud. kapitel 362. Fra side 366.     Fra side 366 i den engelske utgave.tilbake

Vann til Vin. – 23. desember.

”Dette Sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte Sin herlighet, og Hans disipler trodde på Ham.” (Joh. 2, 11)

Ved festen i Galilea, hvor Kristus var til stede, oppdaget man, at av en eller annen grunn hadde beholdningen av vin sluppet opp. Dette forårsaket megen forvirring og mye oppstyr. Det var ikke vanlig å slippe opp for vin ved festlige anledninger, og hvis det ikke var vin nok, kunne det se ut som mangel på gjestfrihet. Som slektning til brudeparet hadde Maria tatt del i bevertningen og nu talte hun til Jesus og sa: ”De har ikke vin” (Joh. 2, 3) Dette var et hint om, at Han kunne hjelpe dem med dette behov. Men Jesus svarte: ”Kvinne, hva har Jeg med deg å gjøre? Min time er ennå ikke kommet.” (Joh. 2, 4)

Kristi svar gjorde ikke Hans mor mismodig. I rette øyeblikk ville Han gjøre Sin gjerning. ”Hans mor sa til tjenerne: Hva Han sier til dere, det skal dere gjøre. Nå stod der, etter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker. Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen. Så sa Han til dem: Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham. (Joh. 2, 5- 8)

Da tiden var moden, vakte miraklet, som Kristus hadde gjort, oppsikt. Straks toastmesteren satte begeret til sine lepper og smakte på vinen, så han opp, gledelig overrasket. Vinen var bedre enn noen vin, han hadde smakt tidligere. Og det var ugjæret vin. Han sa til brudgommen: ”Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin til nå.” (Joh. 2, 10)

Kristus nærmet Seg ikke krukkene, eller rørte ved vannet; Han så bare på vannet, og det ble til ren druesaft, ferdig og klar. Hvilken virkning fikk dette mirakel? ”Hans disipler trodde Ham” (Joh. 2, 11) Ved dette mirakel ga Kristus bevis på Sin barmhjertighet og medfølelse. Han viste at Han så deres behov og hjalp dem, som fulgte Ham for å lytte til Hans kunnskaps og visdoms ord. Manuskript 79. – 23. desember 1900. – Dagbok.

neste kapitel