Denne dag med Gud. kapitel 364. Fra side 368.     Fra side 368 i den engelske utgave.tilbake

Guds Usigelige Gave. – 25. desember.

”Gud være takk for Sin usigelige gave!”(2. Kor. 9, 15)

I går aftes ble julefesten holdt i Tabernaklet i Battle Creek, alt gikk bra: beskjedenhet, høytidelighet og takk kom til uttrykk i alt, som ble gjort og sagt: for Jesus, Livets Fyrste var kommet som et barn til Betlehem for å bli et syndeoffer. Han kom for å oppfylle profetenes og seernes forutsigelser, som Han hadde inspirert dem til å ytre for å oppfylle himmelens råd og den store misjon og arbeidet med å stadfeste det Ord, Han selv hadde talt. Og for dette, skal enhver sjel, under det mest høytidelige press i takknemmelighet til Gud, forkynne, at Jesus, Verdens Frelser, har forpliktet Seg til å skaffe full frelse til enhver sønn og datter av Adam. Hvis de ikke vil motta den himmelske gaven, kan de kun bebreide seg selv. Offeret var rikelig stort, i full overensstemmelse med rettferdigheten og æren av Guds hellige lov. Den uskyldige led i stedet for den skyldige, og dette skulle fremkalle fullverdig takknemmelighet. Kl. halv elleve (25. desember) talte jeg til dem, som hadde samlet seg i 368

Vi vendte hjem og inviterte til vår middag, Fred Walling, min nieses sønn, hans kone, hans kones mor, og de kom med sine to små, en baby på 3 måneder, og en gutt på seks år. De var fremmede og fattige og trengte denne lille oppmuntringen. – Manuskript 24. – 25. desember 1889. – Dagbok.

neste kapitel