Denne dag med Gud. kapitel 365. Fra side 369.     Fra side 369 i den engelske utgave.tilbake

Enhet. – 26. desember.

”Jeg formaner dere altså, jeg, den fangne i Herren, at dere vandrer så som verdig er for det kall som dere er kalt med, med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, så dere tåler hverandre i kjærlighet, idet dere legger vind på å bevare Åndens enhet i fredens samband.” (Ef. 4, 1-3)

Les den bønn, som Kristus bad for sitt folk akkurat før Sin prøvende rettergang og korsfestelse. Kristus led skuffelser og prøver i Sin menneskelige natur. Når jeg leser i Bibelen om hvor mange som nektet å tro, at Kristus var Guds Sønn, fylles mitt hjerte av sorg. Vi leser, at endog hans egne brødre nektet å tro på Ham.

Vi må være en ubrutt front av samhørighet og tro. Vi må være sterke i Herren og i kraften av Hans nåde. Det er når uenigheten råder, at fienden kommer inn og sår sin sæd. Vi trenger sannheten på alle kanter, på hvert punkt. Vi trenger mindre av våre egne ord og flere av Guds Ord. Vi lever nær avslutningen, og vi har ikke råd til å gjøre noen feil. Sannhet vil vinne seieren. Vi må ”elske som brødre, være barmhjertige, være høflige.” (1.Pet. 3, 8) Vi må praktisere kristen høflighet. Et mildt svar på hjerteløse hugg avvæpner vreden.

Kristus er såret på grunn av skillelinjene, som så lett oppstår og som lett blir trukket frem foran. Finn frem det syttende kapitel hos Johannes og les Kristi bønn, Hans inntrengende bønn om, at Hans disipler må være ett som Han er ett med Faderen. Vi vanærer Gud meget alvorlig, når vi anser det for en liten sak å gjøre våre skillelinjer synlige. Dette vil helt sikkert svekke våre egne sjeler og andres.

Når vi bringer våre egne ideer og meninger inn, fører vi andre på villspor. Vekk oppmerksomhet rundt et enkelt: ”Så sier Herren,” da vil vi være Kristi medarbeidere.

”Bli derfor Guds etterfølgere som Hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, likesom Kristus elsket dere og ga Seg Selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft.” (Ef. 5, 1. 2) Hvor monumentale og omfattende sannheter lyser frem fra Guds Ord, mildner hjerter og sinn i samsvar med Kristi vilje. Gjennom natten hørte jeg disse ord talt til grupperingene av den guddommelige lærer: ”Bland deres planer. La det ikke være noen skillelinjer blant dere.”

Til deg min bror vil jeg si: se opp. Tal tro og håp. Se ikke på den mørke side. La pris til Gud og håpets sanger være i ditt hjerte og på dine lepper. – Brev 398. – 26. desember 1906. Til Dr. and Mrs. D. H. Kress.

neste kapitel