Denne dag med Gud. kapitel 366. Fra side 370.     Fra side 370 i den engelske utgave.tilbake

Arbeid blant Kristi Frontkjempere.– 27. desember.

”En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde seg selv uplettet av verden.” (Jak. 1, 27)

Vårt arbeid er ufullkomment, om vi ikke utdanner andre til å samarbeide med Gud, idet vi besøker og ber med familier for således å vise verden, hva Jesus har gjort for oss. Guds ord erklærer: ”En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde seg selv uplettet av verden.” (Jakob, 1, 27) Disse ord er talt til enhver Kristi etterfølger. Ikke bare presten, men enhver sjel, som har forbindelse med Kristus, skal være en arbeider i Hans vingård. ”Derved er min Fader herliggjort,” sa Kristus, ”at dere bærer megen frukt,” (Joh. 15, 8). Med Sitt Eget Liv har Kristus betalt for ditt ærlige, hjertelige samarbeid. Hvis du ikke jobber som en trofast misjonær, svikter du ditt kall, og du skuffer din Frelser.

I Sitt Ord har Gud vist oss den eneste måte dette arbeid skal gjøres på. Vi skal gjøre alvorlig trofast arbeid, når vi arbeider for sjeler, fordi vi må avlegge regnskap. ”Anger, anger,” var det budskap Johannes ropte ut i ørkenen.

Kristi budskap til folket var: ”Dersom dere ikke angrer, skal der alle forgå på samme måte.” Og Han bød apostlene å forkynne alle vegne, at mennesker skulle angre. Herren vil, at Hans tjenere i dag skal forkynne den gamle evangeliske læresetning om sorg over synden, anger og bekjennelse. Vi ønsker gammeldagske predikener, gammeldagske skikker, gammeldagske fedre og mødre i Israel, som har Kristi barmhjertighet.

Det skal arbeides utholdende, alvorlig og klokt for synderen, inntil at han skjønner, at han overtreder Guds lov, og skal angre for Gud og ha tro på Herren Jesus Kristus. Når synderen forstår sin hjelpeløse tilstand og føler trang til en Frelser, kan han komme med håp og tro til ”Guds Lam, som fjerner verdens synd.” Kristus vil akseptere den sjel, som kommer til Ham med sann anger. Et nedbrutt og sønderknust hjerte vil Han ikke forakte.

Krigsropet lyder. La enhver korsets stridsmann haste mot fronten, ikke i selvtilstrekkelighet, men i ydmykhet og med saktmodighet i hjertet. – Signs of The Times. – 27. desember 1899.

neste kapitel